dodavatele

Zhotovení přípojky plynu krok za krokem

Plánujete vytápění nemovitosti a ohřev teplé vody plynem? Pak potřebujete plynovou přípojku, respektive kompletní zhotovení přípojky až do domu. Takový proces si žádá jisté kroky a povinnosti, s nimiž vás podrobněji seznámíme.
 

Plánujete vytápění nemovitosti a ohřev teplé vody plynem? Pak potřebujete plynovou přípojku, respektive kompletní zhotovení přípojky až do domu. Takový proces si žádá jisté kroky a povinnosti, s nimiž vás podrobněji seznámíme.

Když se pustíte do administrativního vyřizování plynovodní přípojky, setkáte se s důležitým slovním spojením „připojení odběrného plynového zařízení“ označovaného zkratkou OZP. Celý proces má několik fází, jimž se budeme podrobněji věnovat. 

 • Žádost o připojení.
 • Projektová dokumentace.
 • Zhotovení přípojky.

Žádost jako odrazový můstek

Vše začíná žádostí o připojení k distribuční soustavě. Formuláře obvykle naleznete na stránkách distributora plynu, pod kterého spadáte. To záleží na tom, v jaké části České republiky bude přípojka plynu realizována.

 • Praha – Pražská plynárenská.
 • Jižní Čechy – EG.D, a.s. (dříve E.ON).
 • Zbytek ČR – RWE – Gasnet.

Součástí žádosti jsou informace spojené s konkrétní adresu, kde bude přípojka realizována. Dále jsou to údaje o plynovodní přípojce, předpokládaná spotřeba, termín, od kdy chcete plyn odebírat a podobně.

TIP

Žádost o připojení je vhodné doručit osobně na konkrétní zákaznické centrum. Pracovník totiž provede kontrolu vaší žádosti a může vám poradit s doplněním či opravami nejasností.

Projektová dokumentace od odborníků

Po odevzdání žádosti očekávejte od distributora výzvu k doplnění projektové dokumentace. Ta musí obsahovat všechny náležitosti týkající se budoucího připojení odběrného plynového zařízení. Současně by měla být dokumentace tvořena s určitým výhledem do budoucnosti. Například z pohledu napojení dalších odběrných míst a podobně. V technické dokumentaci lze nalézt:

 • Situační výkresy.
 • Technická zpráva.
 • Rozvinuté řezy.
 • Půdorysy a jiné.

Tohle všechno samozřejmě nemusíte znát. Odbornou přípravu bude mít na starost vámi zvolená projekční firma. Na základě žádosti a projektové dokumentace s vámi distributor uzavře smlouvu. K ní se váží dva důležité termíny.

 • Do 30 dní od doručení všech písemností distributorovi obdržíte návrh smlouvy
 • Smlouvu je třeba podepsat do 12 měsíců od doručení, jinak je třeba celou administrativní mašinérii podstupovat znovu.

S veškerou dokumentací potom musíte dojít na stavební úřad, kde požádáte o stavební povolení.

POZOR!
Projektovou dokumentaci může vytvořit pouze smluvní technický partner distributora, popřípadě certifikovaný odborník.

 Zhotovení přípojky a vnitřní instalace

Po vydání stavebního povolení se lze pustit do realizace. Například výkopové práce si můžete provést sami, musí však splňovat předepsané normy pro položení trubek a instalaci přípojky. Pro zabudování skříňky pro HUP, plynoměru a regulátoru tlaku u středotlakých přípojek využijte služeb odborné firmy. To platí i při vnitřní instalaci, kterou musí provádět autorizovaný subjekt. Nezbytná je tlaková a revizní zkouška. Posledním bodem realizace je montáž měřidla. To vám bude instalováno po uzavření smlouvy s příslušným dodavatelem plynu.

Náklady na vyhotovení plynové přípojky

Výdaje spojené se zhotovením přípojky plynu se samozřejmě liší podle toho, zda si provedete zmiňované zemní práce nebo ne. Za ostatní jednoduše musíte zaplatit. Zde je uvedeno několik orientačních cen spojených s vybranými činnostmi.

 • Zpracování projektové dokumentace cca 10 000 Kč.
 • Výkop, materiál a montáž přípojky v délce dvou metrů cca 17 600 Kč.
 • Každý další započatý metr cca 1 400 Kč.

Jak vidno, náklady na připojení odběrného plynového zařízení se mohou pohybovat kolem 30 000 Kč a porostou s délkou plynového vedení a přidruženými službami. 

Navazující články

Varování z Ruska: Vypneme plyn Evropě
Rusko přistupuje k nátlaku na Evropu a hrozí ukončením dodávek plynu. Polsku a Bulharsku už dodávky plynu zastavilo jako odvetu za zaslán&...
12. 05. 2022 | 3 min. čtení
Číst článek
Plynová elektrárna, energetická budoucnost?
Odstávka jaderných elektráren nemusí být hrozbou prosperujícího průmyslu a domácností. Stačí najít alte...
04. 05. 2022 | 4 min. čtení
Číst článek

Nové články na Plyn.co

Varování z Ruska: Vypneme plyn Evropě
Rusko přistupuje k nátlaku na Evropu a hrozí ukončením dodávek plynu. Polsku a Bulharsku už dodávky plynu zastavilo jako odvetu za zaslán&...
12. 05. 2022 | 3 min. čtení
Číst článek
Plynová elektrárna, energetická budoucnost?
Odstávka jaderných elektráren nemusí být hrozbou prosperujícího průmyslu a domácností. Stačí najít alte...
04. 05. 2022 | 4 min. čtení
Číst článek
Jak zacházet/nezacházet s plynovou bombou
Plynová bomba neboli PB bomba je nedílnou součástí mnohých domácností. Propan-butan je využíván k vaření, tope...
28. 04. 2022 | 4 min. čtení
Číst článek