dodavatele

Zemní plyn, elektřina nebo benzin a nafta? Který pohon je pro automobily opravdu ekologický?

Podle Evropské agentury pro životní prostředí má evropská doprava na tvorbě skleníkových plynů v Evropské unii podíl 22,3 %. Přitom emise osobních automobilů tvoří 12,8 %. Kolik emisí vypouští do ovzduší automobily se spalovacími motory? Jak ekologické jsou vozidla na zemní plyn? A proč elektromobily prozatím nejsou pro životní prostředí výhrou?

Ekologické zájmy, ochrana životního prostředí a snižování škodlivých emisí jsou správnou cestou, jak nestupňovat zvyšující se zátěž na životní prostředí. Součástí všeho jsou ale také ekonomické aspekty, které pokud nebudou dávat větší smysl, pak jen stěží přesvědčí spotřebitele k ekologicky šetrnému životu. Důkazem toho je elektromobilita. Jaké je skutečné ekologické a ekonomické srovnání elektromobilů v porovnání s automobily s konvenčními pohony?

Stejnou otázkou se zabývala Mezinárodní automobilová federace FIA, která zpracováním výzkumu pověřila rakouskou společnost Joanneum Research.

 • Studie porovnávala celkovou produkci CO2 u automobilů Volkswagen Golf s pohonem na benzín, naftu, stlačený zemní plyn (CNG) a elektřinu.
 • Do studie byly zahrnuty také emise vznikající při výrobě a recyklaci vozidla, při výrobě pohonných hmot včetně produkce metanu u plynných paliv.
 • Výzkumníci počítali s dobou životnosti automobilu 15 let.
 • Zohledněn byl průměrný roční nájezd 15 000 km.

Elektromobily nejsou 100% bez emisí

Rakouská studie prokázala, že v současné době z ekologického hlediska elektromobily nevychází nejlépe. Přestože elektromobily samotnou jízdou emise CO2 neprodukují (0 g/km), neznamená to, že jsou 100% bezemisní. Vysoké emise provází výrobu samotných vozů i produkci elektřiny. Ekologický i ekonomický rating elektroautomobilů snižuje:

 • Energeticky náročná výroba akumulátorů
 • Produkce elektřiny z uhelných elektráren
 • Omezená síť nabíjecích stanic
 • Vysoká pořizovací cena
 • Dlouhá doba nabíjení
 • Krátký dojezd

U elektromobilů proto platí:

 • Čím déle je automobil využíván, tím více se prvotní emisní zátěž snižuje a umořuje v ujetých kilometrech.
 • Emisní deficit výrazně snižuje využívání energie výhradně z obnovitelných zdrojů.

Jak si v porovnání s elektromobily stojí konvenční druhy pohonů?

Vozidla s naftovými motory

 • Průměrné emise CO2 automobilu se vznětovým motorem dosahují 120 g/km.
 • Výhodou dieselových motorů je nízká spotřeba pohonných hmot a dlouhý dojezd.
 • Nevýhodou je vyšší pořizovací cena vozidla.

Kdy se elektromobil ekologicky vyplatí?

 • Po ujetí 219 tisíc km při využívání energie z energetického mixu.
 • Po 40 500 km při využívání energie výhradně z obnovitelných zdrojů.

Automobily s benzinovými motory

 • Průměrné emise CO2 automobilu se zážehovým motorem dosahují 110 g/km.
 • Benzinové motory vynikají nízkou pořizovací cenou a výbornou dynamikou.
 • Nevýhodou je větší spotřeba pohonných hmot.

Kdy se elektromobil ekologicky vyplatí?

 • Po ujetí 127 tisíc km při využívání energie z energetického mixu. 
 • Po 37 500 km při využívání energie výhradně z obnovitelných zdrojů.

Automobily spalující stlačený zemní plyn - CNG

 • Průměrné emise CO2 automobilu se spalovacím motorem na CNG dosahují 96 g/km.
 • Výhodou je ekologický provoz a nízká cena zemního plynu.
 • Nevýhodami jsou pravidelné revizní prohlídky i menší počet plnících stanic. 

Kdy se elektromobil ekologicky vyplatí?

 • Při využívání energie z energetického mixu elektromobil vozidlo na CNG za životní cyklus nikdy nepředčí.
 • Po 48 000 km při využívání energie výhradně z obnovitelných zdrojů.

Ze studie nejlépe vychází automobily s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Při současných podílech produkce elektřiny, kde je větší část elektrické energie vyrobená z fosilních paliv než z obnovitelných zdrojů, nedokážou elektromobily za svůj patnáctiletý životní cyklus ekonomicky a ekologicky konkurovat vozidlům na CNG.

Navazující články

Distribuce zemního plynu od A až do Z: Co obnáší jeho přeprava?
Vyčištěním zemního plynu po těžbě začíná příprava na dálkovou přepravu. Ta může nabývat nejrůznějších podob po...
07. 07. 2020 | 4 min. čtení
Číst článek
Distribuce zemního plynu od A až do Z: Jak zemní plyn vzniká?
Nejprve se pojďme věnovat tomu, jak zemní plyn vlastně vzniká. Jak je získáván a upravován ještě před tím, než dojde k jeho ...
25. 06. 2020 | 2 min. čtení
Číst článek

Nové články na Plyn.co

Distribuce zemního plynu od A až do Z: Co obnáší jeho přeprava?
Vyčištěním zemního plynu po těžbě začíná příprava na dálkovou přepravu. Ta může nabývat nejrůznějších podob po...
07. 07. 2020 | 4 min. čtení
Číst článek
Distribuce zemního plynu od A až do Z: Jak zemní plyn vzniká?
Nejprve se pojďme věnovat tomu, jak zemní plyn vlastně vzniká. Jak je získáván a upravován ještě před tím, než dojde k jeho ...
25. 06. 2020 | 2 min. čtení
Číst článek
Poptávka po plynu jako komoditě neustále roste
Zemní plyn je komoditou, která z pohledu celosvětové spotřeby energie představuje asi 17 % a je předpokladem, že tato hodnota i nadále poroste. V řeči č...
11. 06. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek