dodavatele

Vysoký účet za plyn, vládním stropům navzdory. Víme, jak řešit nedoplatky

Celá řada odběratelů energií dostává v jarním období roční vyúčtování plynu. Někteří zvyšovali pravidelné zálohy během roku, jiní je ponechali ve výši před enormním zdražením. Ty s největší pravděpodobností čeká vysoká výše nedoplatku. Růst cen byl enormní a vládní stropy nepomůžou. Poradíme vám, jak číst vyúčtování a jak řešit nedoplatky. 

Celá řada odběratelů energií dostává v jarním období roční vyúčtování plynu. Někteří zvyšovali pravidelné zálohy během roku, jiní je ponechali ve výši před enormním zdražením. Ty s největší pravděpodobností čeká vysoká výše nedoplatku. Růst cen byl enormní a vládní stropy nepomůžou. Poradíme vám, jak číst vyúčtování a jak řešit nedoplatky. 

Cena známá už po odečtu

Roční vyúčtování plynu se provádí na základě odečtu skutečné spotřeby. Podkladem je údaj na elektroměru, který si zapíše pracovník energetické společnosti. Den a hodina odečtu plynu bývá odběrateli předem oznámena, oprávněná osoba se prokazuje průkazem. Pokud nejste v danou hodinu přítomni, oznamujete distributorovi skutečnou spotřebu na základě vlastního odečtu, obvykle údaj zasíláte i s fotografií skutečného stavu. 
Už ve chvíli, kdy provede pracovník odečet plynoměru, můžete zjistit, jak bude vypadat vaše roční vyúčtování. Jsou k dispozici nejrůznější aplikace, které vám celkovou cenu za spotřebu vyčíslí nebo si výpočet můžete provést sami na základě ceníku k vašemu tarifu.

INFO
Nenechte se překvapit při závěrečném vyúčtování. Každý měsíc si zapisujte skutečnou spotřebu a průběžně počítejte cenu dodávek plynu.

Jak se zasílá roční zúčtování plynu

Drtivá většina dodavatelů zasílá roční zúčtování do 15 dnů od zjištění skutečné spotřeby plynu. Vyúčtování lze obdržet klasicky poštou, elektronicky nebo do nejrůznějších aplikací a samoobsluh. Formu doručení si odběratel volí sám a může ji i změnit. 
Energie musí být vyúčtovány samostatně, a to i v případě, že by za jejich poskytováním stál stejný dodavatel. Vyúčtování plynu a vyúčtování elektřiny budou dva různé dokumenty. Mohou přijít zároveň nebo v různých termínech.

Co kontrolovat na vyúčtování plynu:

 1. Adresu odběrného místa, EIC kód. Vaše osobní údaje. 
 2. Zúčtovací období a způsob, jak byla zjištěna celková spotřeba.
 3. Množství spotřebovaného plynu za rok. 
 4. Cena za dodávky plynu a cena doplňkových služeb. 
 5. Celkovou fakturovanou částku, spotřebu a další služby. 
 6. Vyčíslení přeplatku nebo nedoplatku, datum splatnosti, předpis úhrady. 
 7. Započtení uhrazených záloh. 

Jak reklamovat vyúčtování plynu

Vyúčtování plynu je třeba reklamovat písemně. Na telefonické oznámení nesrovnalostí nemusí být brán zřetel. Reklamační lhůta je na vyúčtování uvedena. 
Náležitostí reklamace musí být jméno a adresa odběratele, identifikace odběrného místa, číslo smlouvy. V reklamaci uveďte, zda se nesrovnalost týká účtované ceny, špatně započtených záloh nebo jiné záležitosti. Dodavatel je povinen dodržet cenu plynu, kterou máte stanovenou ve smlouvě. 
Podaná reklamace nemá odkladný účinek na povinnost splatnosti nedoplatku. Odběratel musí nedoplatek ve stanovené lhůtě uhradit. Lhůta pro reklamační období běží od doručení vyúčtování. 
Mějte na paměti, že na ceny plynu a elektřiny byl od letošního roku stanoven vládní strop, to by mělo spotřebitelům částečně pomoci od vysokých cen energií. Přesto je navýšení oproti předchozím rokům dramatické. Vládou stanovený cenový strop nepomůže s náklady za zúčtovací období v roce 2022.

 • Dodavatel plynu je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dní. Na chybné vyúčtování si můžete stěžovat u dodavatele ale i u Energetického regulačního úřadu.

Občanské poradny jsou tu pro vás 

Orientace ve smlouvách, příslušných dokumentech nebo v samotném vyúčtování není jednoduchá. Občanům pomáhají nejrůznější centra a poradny. Radí, jak postupovat, pokud odběratelům na ceny energií nezbývají peníze:

 • Může pomoci sociální dávka v podobě příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení.
 • Lze žádat o okamžitou finanční pomoc. 
 • Pokud máte reálnou spotřebu nižší než nastavené zálohy, žádejte dodavatele o snížení.
 • Dodavatelé nabízí pojištění pro případ výpadku příjmů.
 • Při vysokém nedoplatku je možné žádat o splátkový kalendář. 
 • Porovnejte si podmínky a ceny u ostatních dodavatelů. 

Navazující články

Používejte plynové spotřebiče bezpečně. Jak zjistit únik plynu v interiéru
Řada domácností je vybavena plynovými spotřebiči a denně je používá. Je důležité vědět, že s pořízením plynového spot...
15. 02. 2024 | 3 min. čtení
Číst článek
Přeplatek za plyn. Kdy se vrací a kdy si upravit měsíční zálohy
Na faktuře za energie se vám při ročním zúčtování objeví přeplatek. Ten znamená, že se vám mění zálohy na ener...
01. 02. 2024 | 5 min. čtení
Číst článek

Nové články na Plyn.co

Používejte plynové spotřebiče bezpečně. Jak zjistit únik plynu v interiéru
Řada domácností je vybavena plynovými spotřebiči a denně je používá. Je důležité vědět, že s pořízením plynového spot...
15. 02. 2024 | 3 min. čtení
Číst článek
Přeplatek za plyn. Kdy se vrací a kdy si upravit měsíční zálohy
Na faktuře za energie se vám při ročním zúčtování objeví přeplatek. Ten znamená, že se vám mění zálohy na ener...
01. 02. 2024 | 5 min. čtení
Číst článek
Ceny plynu klesají, od nového roku ale zaplatíte tisíce navíc
Růst cen energií Zdražení s novým rokem se týká stovek tisíc domácností. Ačkoliv ceny za plyn a elektřinu klesají,...
18. 01. 2024 | 3 min. čtení
Číst článek