dodavatele

V čem je výhodný přepis odběrného místa plynu na nájemce?

Pronájem nemovitosti přináší důležitou otázku: Kdo má spravovat dodávky energie? Vlastník nemovitosti v roli pronajímatele nebo nájemce? Záleží na domluvě. Pro obě strany je ale výhodnější, když si energie spravuje sám nájemce. Vysvětlíme, jaká rizika a výhody plynou z pronájmu nemovitostí v oblasti dodávky plynu.

Jaká jsou rizika pronájmu nemovitosti včetně energií?

V minulých letech bylo naprosto běžné, že nájemce hradil pronajímateli nájemné včetně energií. Tyto zvyklosti převládají do dnešních dní. Bohužel zprostředkovaná platba energií pronajímateli je oboustranně nevýhodná. Zajímá vás proč?

 • Nájemce nemůže ušetřit za plyn změnou dodavatele.
 • Nájemce je zcela odkázán na vyúčtování pronajímatele.
 • Nájemce zpravidla není ničím motivován k úsporám plynu.
 • Pronajímatel podstupuje riziko, že nájemce nezaplatí doplatky za energie.
 • Vymáhání pohledávek po nájemci může být velmi komplikované a náročné.
 • Pronajímateli přidělává účtování záloh a plateb za energii zbytečnou práci navíc.

Jaké plynou výhody z přepisu plynu na nájemce?

Jestliže se správa dodávky plynu svěří do rukou nájemce, eliminují se pro obě strany rizika a nevýhody, které byly zmíněny v předchozím odstavci. Pronajímatel sníží riziko zadlužení ze strany nájemníka a nájemce získá volnou ruku při správě energií.

 • Svobodná volba při výběru dodavatele plynu.
 • Kontrola nad spotřebou a náklady za energie.
 • Zákaznické služby svého dodavatele energií.
 • Možnost zvýšení či snížení měsíčních záloh.
 • Vrácení přeplatků za plyn na vlastní účet.

Kdy provést přepis plynoměru?

Přepis energií na nájemce lze provést při uzavření nájemní smlouvy i kdykoliv během trvání nájmu. Vyřízení probíhá v zákonné lhůtě do třiceti dnů. Přepis plynoměru na nájemce ale není vhodný ve všech případech.

 • Plynoměr nepřepisujte, když plánujete pouze krátkodobý pronájem nemovitosti.
 • Plynoměr nepřepisujte, když máte zažádáno o změnu dodavatele energií. Mohlo by dojít k nesrovnalostem a černému odběru.

Co je potřeba k přepisu odběrného místa?

Přepis plynoměru není složitou záležitostí. S plnou mocí pronajímatele může celý přepis vyřídit nájemce. Počítejte však, že budete potřebovat předložit několik dokumentů. 

 • Žádost o převod odběru plynu nebo žádost o ukončení smlouvy pronajímatele včetně smlouvy o připojení nájemce.
 • Předávací protokol, ve kterém původní i nový odběratel uvedou stav elektroměru.
 • Doklad o vztahu k odběrnému místu, typicky nájemní smlouva. 
 • Plnou moc pronajímatele, pokud přepis vyřizuje nájemce. 

Tímto způsobem lze na nájemce přepsat jak plynoměr, tak i elektroměr. Vodné a stočné ale změnit nelze, neumožňuje to zákon. Vodné a stočné stejně jako dodávky teplé vody z teplárny jsou vždy v kompetenci majitele nemovitosti.

Navazující články

Kdo nabízí levnější plyn, kolik lze ušetřit a s jakými cenami počítat v roce 2021?
Na podzim roku 2020 plyn zlevnil, na Pražské energetické burze, kde tuzemští dodavatelé plyn obvykle nakupují, se cena za plyn dostala na ...
15. 04. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek
Automobily na CNG a LNG: Jaké dotace a výhody lze čerpat?
Loňský rok téměř celý patřil covidu. Veškerá finanční podpora proto směřovala převážně k lidem postiženým koronavirový...
08. 04. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek

Nové články na Plyn.co

Kdo nabízí levnější plyn, kolik lze ušetřit a s jakými cenami počítat v roce 2021?
Na podzim roku 2020 plyn zlevnil, na Pražské energetické burze, kde tuzemští dodavatelé plyn obvykle nakupují, se cena za plyn dostala na ...
15. 04. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek
Automobily na CNG a LNG: Jaké dotace a výhody lze čerpat?
Loňský rok téměř celý patřil covidu. Veškerá finanční podpora proto směřovala převážně k lidem postiženým koronavirový...
08. 04. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek
Neprotopte celou výplatu. Zjistěte, jaký zdroj tepla je pro váš domov nejlepší
Způsobů vytápění je více.  Štěpku a dřevěné pelety často volí na vesnicích, kde jsou dostatečné prostory pro skla...
30. 03. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek