dodavatele

V čem je výhodný přepis odběrného místa plynu na nájemce?

Pronájem nemovitosti přináší důležitou otázku: Kdo má spravovat dodávky energie? Vlastník nemovitosti v roli pronajímatele nebo nájemce? Záleží na domluvě. Pro obě strany je ale výhodnější, když si energie spravuje sám nájemce. Vysvětlíme, jaká rizika a výhody plynou z pronájmu nemovitostí v oblasti dodávky plynu.

Jaká jsou rizika pronájmu nemovitosti včetně energií?

V minulých letech bylo naprosto běžné, že nájemce hradil pronajímateli nájemné včetně energií. Tyto zvyklosti převládají do dnešních dní. Bohužel zprostředkovaná platba energií pronajímateli je oboustranně nevýhodná. Zajímá vás proč?

 • Nájemce nemůže ušetřit za plyn změnou dodavatele.
 • Nájemce je zcela odkázán na vyúčtování pronajímatele.
 • Nájemce zpravidla není ničím motivován k úsporám plynu.
 • Pronajímatel podstupuje riziko, že nájemce nezaplatí doplatky za energie.
 • Vymáhání pohledávek po nájemci může být velmi komplikované a náročné.
 • Pronajímateli přidělává účtování záloh a plateb za energii zbytečnou práci navíc.

Jaké plynou výhody z přepisu plynu na nájemce?

Jestliže se správa dodávky plynu svěří do rukou nájemce, eliminují se pro obě strany rizika a nevýhody, které byly zmíněny v předchozím odstavci. Pronajímatel sníží riziko zadlužení ze strany nájemníka a nájemce získá volnou ruku při správě energií.

 • Svobodná volba při výběru dodavatele plynu.
 • Kontrola nad spotřebou a náklady za energie.
 • Zákaznické služby svého dodavatele energií.
 • Možnost zvýšení či snížení měsíčních záloh.
 • Vrácení přeplatků za plyn na vlastní účet.

Kdy provést přepis plynoměru?

Přepis energií na nájemce lze provést při uzavření nájemní smlouvy i kdykoliv během trvání nájmu. Vyřízení probíhá v zákonné lhůtě do třiceti dnů. Přepis plynoměru na nájemce ale není vhodný ve všech případech.

 • Plynoměr nepřepisujte, když plánujete pouze krátkodobý pronájem nemovitosti.
 • Plynoměr nepřepisujte, když máte zažádáno o změnu dodavatele energií. Mohlo by dojít k nesrovnalostem a černému odběru.

Co je potřeba k přepisu odběrného místa?

Přepis plynoměru není složitou záležitostí. S plnou mocí pronajímatele může celý přepis vyřídit nájemce. Počítejte však, že budete potřebovat předložit několik dokumentů. 

 • Žádost o převod odběru plynu nebo žádost o ukončení smlouvy pronajímatele včetně smlouvy o připojení nájemce.
 • Předávací protokol, ve kterém původní i nový odběratel uvedou stav elektroměru.
 • Doklad o vztahu k odběrnému místu, typicky nájemní smlouva. 
 • Plnou moc pronajímatele, pokud přepis vyřizuje nájemce. 

Tímto způsobem lze na nájemce přepsat jak plynoměr, tak i elektroměr. Vodné a stočné ale změnit nelze, neumožňuje to zákon. Vodné a stočné stejně jako dodávky teplé vody z teplárny jsou vždy v kompetenci majitele nemovitosti.

Navazující články

Ušetřit za plyn pomůže i pravidelný servis kotle. Proč je péče o něj nezbytná a jak ji získat zadarmo?
Proč a jak o plynový kotel pečovat? Budete-li se řádně starat o plynový kotel, odvděčí se vám.  Delší životnost&iacut...
12. 11. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek
Na aukce plynu a nepoctivé zprostředkovatele si posvítí novela zákona. Co se změní?
Energetický regulační úřad (ERÚ) v loňském roce přijal přes 14 tisíc stížností spotřebitelů. Další tisí...
03. 11. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek

Nové články na Plyn.co

Ušetřit za plyn pomůže i pravidelný servis kotle. Proč je péče o něj nezbytná a jak ji získat zadarmo?
Proč a jak o plynový kotel pečovat? Budete-li se řádně starat o plynový kotel, odvděčí se vám.  Delší životnost&iacut...
12. 11. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek
Na aukce plynu a nepoctivé zprostředkovatele si posvítí novela zákona. Co se změní?
Energetický regulační úřad (ERÚ) v loňském roce přijal přes 14 tisíc stížností spotřebitelů. Další tisí...
03. 11. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek
Doplácíte za plyn? Pozor, chyba může být ve vyúčtování. Víte, jak ho reklamovat?
Plyn se stejně jako elektřina platí zálohově, což znamená, že až po vyúčtování vaší spotřeby zjistíte skutečný...
01. 10. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek