dodavatele

Uhlí vs. zemní plyn: Proč je zemní plyn ekologickou alternativou?

Státy zavázené k plnění klimatických dohod se odklání od energetického využívání uhlí. Vhodným přechodovým mezistupněm na cestě k obnovitelné energetice se ukázal zemní plyn. V čem je spalování zemního plynu ekologičtější a výhodnější než spalování uhlí?

Proč energetika upouští od uhlí?

Zemní plyn je považován za přechodový stupeň mezi fosilními palivy a obnovitelnými zdroji, a to i přestože zemní plyn patří do skupiny fosilních paliv. Hlavním důvodem, proč je zemní plyn považován za relativně ekologické palivo jsou nižší emise oxidu uhličitého (CO2), než které vznikají při spalování uhlí. 

Produkce oxidu uhličitého během spalování zemního plynu je nižší: 

 • o 50 % než u hnědého uhlí,
 • o 40 % než u černého uhlí,
 • o 25 % než u kapalných paliv.
TIP

Víte, že plynové spotřebiče mají vyšší účinnost než spotřebiče na pevná a kapalná paliva? Plynové kotle vykazují účinnost od 80 až do 110 % v případě kondenzačních plynových kotlů. Kotle na tuhá paliva disponují účinností od 73 do 88 %.

Čím zemní plyn přispívá k čistšímu ovzduší?

Největší podíl na znečištění tuzemského ovzduší, především v zimních měsících, představují pevné nespálené částice z lokálních topenišť. Přitom spalování zemního plynu, oproti spalování uhlí, představuje mnohonásobně nižší zátěž pro ovzduší. 

 • Spalováním plynu se do ovzduší neuvolňují nebezpeční dioxiny a furany.
 • Spalováním plynu nevznikají saze, prach a další pevné nespálené částice.
 • Spalováním plynu vznikají termické oxidy dusíku, ale na nižší úrovni 25 až 30 % ve srovnání s uhlím.
 • Zemní plyn obsahuje minimální množství sloučenin síry. Spaliny proto obsahují pouze malý podíl oxidu siřičitého.  
TIP

Víte, že uhlíková neutralita je jedním z cílů k zmírnění klimatických změn v důsledku lidské činnosti? Uhlíková neutralita představuje závazek k odklonu od fosilních zdrojů paliv a k minimalizaci produkce oxidu uhličitého. 

Proč bude zemní plyn klíčový pro energetiku?  

V rámci naplnění uhlíkové neutrality je nezbytný přechod k obnovitelným zdrojům energie, které jsou ale závislé na počasí i na délce slunečního svitu. Naproti tomu energie získaná spalováním zemního plynu není na počasí ani denních cyklech závislá.

 • Zemní plyn představuje vhodný doplněk k větrným a solárním zdrojům energie.
 • Výkon plynových elektráren lze snadno regulovat pro vykrytí energetických výkyvů.
 • Dosavadní známé zásoby zemního plynu jsou odhadovány na 150 až 200 let.

Jak domácnosti na vytápění plynem ušetří?

Pro domácnosti představuje zemní plyn cenově vhodnou a hlavně pohodlnou alternativu k vytápění pevnými palivy.

 • Cena zemního plynu je o 20 % vyšší než u hnědého uhlí.
 • Spotřebitelům odpadá práce se skladováním uhlí a přikládáním paliva.
 • Kvůli naplnění klimatických cílů a uzavírání dolů se bude cena uhlí zvyšovat.

Navazující články

6 mýtů o zemním plynu. Jaké jsou ty nejčastější?
ČR má nejdražší plyn v EU, jeho cena ještě poroste Ceny plynu v Česku rozhodně nepatří k těm nejvyšším v Evropsk&eac...
04. 05. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek
Oxid uhelnatý může zabíjet. Jak vzniká a jak se proti němu bránit?
Jak vzniká oxid uhelnatý? Oxid uhelnatý běžně v domácnosti nemá co dělat, je nežádoucím výsledkem při špatné...
28. 04. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek

Nové články na Plyn.co

6 mýtů o zemním plynu. Jaké jsou ty nejčastější?
ČR má nejdražší plyn v EU, jeho cena ještě poroste Ceny plynu v Česku rozhodně nepatří k těm nejvyšším v Evropsk&eac...
04. 05. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek
Oxid uhelnatý může zabíjet. Jak vzniká a jak se proti němu bránit?
Jak vzniká oxid uhelnatý? Oxid uhelnatý běžně v domácnosti nemá co dělat, je nežádoucím výsledkem při špatné...
28. 04. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek
Kdy Česko přestane využívat uhlí? A jakou roli bude mít v odklonu od uhlí zemní plyn?
Tuzemská energetika je z poloviny závislá na uhlí. Téměř tři desítky hnědouhelných elektráren zásobují teplem ...
21. 04. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek