dodavatele

Uhlí vs. zemní plyn: Proč je zemní plyn ekologickou alternativou?

Státy zavázené k plnění klimatických dohod se odklání od energetického využívání uhlí. Vhodným přechodovým mezistupněm na cestě k obnovitelné energetice se ukázal zemní plyn. V čem je spalování zemního plynu ekologičtější a výhodnější než spalování uhlí?

Proč energetika upouští od uhlí?

Zemní plyn je považován za přechodový stupeň mezi fosilními palivy a obnovitelnými zdroji, a to i přestože zemní plyn patří do skupiny fosilních paliv. Hlavním důvodem, proč je zemní plyn považován za relativně ekologické palivo jsou nižší emise oxidu uhličitého (CO2), než které vznikají při spalování uhlí. 

Produkce oxidu uhličitého během spalování zemního plynu je nižší: 

 • o 50 % než u hnědého uhlí,
 • o 40 % než u černého uhlí,
 • o 25 % než u kapalných paliv.
TIP

Víte, že plynové spotřebiče mají vyšší účinnost než spotřebiče na pevná a kapalná paliva? Plynové kotle vykazují účinnost od 80 až do 110 % v případě kondenzačních plynových kotlů. Kotle na tuhá paliva disponují účinností od 73 do 88 %.

Čím zemní plyn přispívá k čistšímu ovzduší?

Největší podíl na znečištění tuzemského ovzduší, především v zimních měsících, představují pevné nespálené částice z lokálních topenišť. Přitom spalování zemního plynu, oproti spalování uhlí, představuje mnohonásobně nižší zátěž pro ovzduší. 

 • Spalováním plynu se do ovzduší neuvolňují nebezpeční dioxiny a furany.
 • Spalováním plynu nevznikají saze, prach a další pevné nespálené částice.
 • Spalováním plynu vznikají termické oxidy dusíku, ale na nižší úrovni 25 až 30 % ve srovnání s uhlím.
 • Zemní plyn obsahuje minimální množství sloučenin síry. Spaliny proto obsahují pouze malý podíl oxidu siřičitého.  
TIP

Víte, že uhlíková neutralita je jedním z cílů k zmírnění klimatických změn v důsledku lidské činnosti? Uhlíková neutralita představuje závazek k odklonu od fosilních zdrojů paliv a k minimalizaci produkce oxidu uhličitého. 

Proč bude zemní plyn klíčový pro energetiku?  

V rámci naplnění uhlíkové neutrality je nezbytný přechod k obnovitelným zdrojům energie, které jsou ale závislé na počasí i na délce slunečního svitu. Naproti tomu energie získaná spalováním zemního plynu není na počasí ani denních cyklech závislá.

 • Zemní plyn představuje vhodný doplněk k větrným a solárním zdrojům energie.
 • Výkon plynových elektráren lze snadno regulovat pro vykrytí energetických výkyvů.
 • Dosavadní známé zásoby zemního plynu jsou odhadovány na 150 až 200 let.

Jak domácnosti na vytápění plynem ušetří?

Pro domácnosti představuje zemní plyn cenově vhodnou a hlavně pohodlnou alternativu k vytápění pevnými palivy.

 • Cena zemního plynu je o 20 % vyšší než u hnědého uhlí.
 • Spotřebitelům odpadá práce se skladováním uhlí a přikládáním paliva.
 • Kvůli naplnění klimatických cílů a uzavírání dolů se bude cena uhlí zvyšovat.

Navazující články

Kdo nabízí levnější plyn, kolik lze ušetřit a s jakými cenami počítat v roce 2021?
Na podzim roku 2020 plyn zlevnil, na Pražské energetické burze, kde tuzemští dodavatelé plyn obvykle nakupují, se cena za plyn dostala na ...
15. 04. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek
Automobily na CNG a LNG: Jaké dotace a výhody lze čerpat?
Loňský rok téměř celý patřil covidu. Veškerá finanční podpora proto směřovala převážně k lidem postiženým koronavirový...
08. 04. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek

Nové články na Plyn.co

Kdo nabízí levnější plyn, kolik lze ušetřit a s jakými cenami počítat v roce 2021?
Na podzim roku 2020 plyn zlevnil, na Pražské energetické burze, kde tuzemští dodavatelé plyn obvykle nakupují, se cena za plyn dostala na ...
15. 04. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek
Automobily na CNG a LNG: Jaké dotace a výhody lze čerpat?
Loňský rok téměř celý patřil covidu. Veškerá finanční podpora proto směřovala převážně k lidem postiženým koronavirový...
08. 04. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek
Neprotopte celou výplatu. Zjistěte, jaký zdroj tepla je pro váš domov nejlepší
Způsobů vytápění je více.  Štěpku a dřevěné pelety často volí na vesnicích, kde jsou dostatečné prostory pro skla...
30. 03. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek