dodavatele

Účtování plynu v kWh je přesnější. Jak přepočítat spotřebu domácnosti?

V dřívějších letech jsme možná nevěnovali pozornost údajům na fakturaci za plyn. Dnes už téměř každý zná spotovou cenu zemního plynu. Plyn je domácnostem účtován v kWh, ačkoliv plynoměry ukazují m3. Proč tomu tak je?
 

V dřívějších letech jsme možná nevěnovali pozornost údajům na fakturaci za plyn. Dnes už téměř každý zná spotovou cenu zemního plynu. Plyn je domácnostem účtován v kWh, ačkoliv plynoměry ukazují m3. Proč tomu tak je?

Zemní plyn pro domácnosti

Zemní plyn se skládá z methanu, uhlovodíků a malého množství inertních plynů. Jedná se o plyn výhřevný, slouží k ohřevu vody, při vaření, vytápění domácností nebo jako palivo v elektrárnách. Používá se i v chemickém průmyslu jako primární surovina. Rozlišujeme zemní plyn naftový, který je v ropných nalezištích a plyn karbonský, ten je v uhelných slojích. V současné době se nejvíce využívá naftový zemní plyn, považuje se za bohatý zemní plyn. 
Odběratelé získávají plyn přes soustavu plynovodů, zchlazením je možné jej zkapalnit a přepravovat jej ve velkokapacitních tankerech. Po přečerpání se převede na plynné skupenství a vtláčí se do potrubí. 

INFO
Plyn se účtuje v kWh, protože se jedná o přesnější záznam o výhřevnosti plynu. Výhřevnost se může lišit podle toho, kde byl plyn vytěžen a jaké měl složení.

 Hodnota plynu zobrazená na plynoměru

Každá jednotka, která je přihlášena jako odběratel plynu, je vybavena plynoměrem pro měření spotřeby. Po celý rok platí odběratel zálohy za spotřebu plynu, jednou ročně se zapíše stav plynoměru a provede se roční vyúčtování spotřeby. Plynoměr odkazuje na hodnotu v m3, ale na vyúčtování se následně objeví cena za kWh. Cena za kWh je přesnějším údajem, protože primární surovina pochází z různých zdrojů a má jinou výhřevnost, která je udávaná v jednotkách spalného tepla. Přepočtem na kWh (MWh) uhradí odběratel částku, která odpovídá skutečně dodané energii ze zemního plynu. 

Množství energie v kilowatthodině

Watthodina je jednotka, která vyjadřuje práci stroje po dobu jedné hodiny, pokud by odebíral energii v objemu 1 wattu. Energetici hodnotu přepočítávají na jouly a následně na megajouly. Watthodina má hodnotu 3,6 megajoulů. 
V plynárenství se používá přepočet z m3 na kWh koeficientem 1:10,55. To znamená, že by m3 zemního plynu odpovídal 10,55 kWh.

  • Udávanou hodnotu na plynoměru přepočtěte. 1 m3 odpovídá asi 10,55 kWh energie.

Praktické kalkulačky pro přepočet 

Řada dodavatelů má na webových stránkách dostupnou praktickou kalkulačku, do které stačí začat množství odebraných m3 plynu a kalkulačka zobrazí hodnotu v kWh. Některé kalkulačky zároveň zobrazí cenu odebraného zemního plynu. 
Pro průběžnou orientaci v nákladech vaší domácnosti můžete využít i řadu praktických aplikací dostupných pro chytré telefony. Zadává se odebrané množství plynu, jednotková cena za odebranou energii a měsíční paušál. 

Navazující články

Zbytečný strop na energiích. Čekejte zlevnění
Zastropování energií mělo být řešením pro podniky a domácnosti. Nejen, že přišlo pozdě, stalo se i zbytečným. Ceny en...
02. 02. 2023 | 3 min. čtení
Číst článek
Únik plynu odhalí detektor. Pomůžeme vám vybrat, abyste ochránili sebe a své blízké. Otrava může přijít už za pár minut!
Při správné obsluze, pravidelné revizi a údržbě, je únik plynu minimálním rizikem. Přesto se vyplatí investovat drobný...
26. 01. 2023 | 4 min. čtení
Číst článek

Nové články na Plyn.co

Zbytečný strop na energiích. Čekejte zlevnění
Zastropování energií mělo být řešením pro podniky a domácnosti. Nejen, že přišlo pozdě, stalo se i zbytečným. Ceny en...
02. 02. 2023 | 3 min. čtení
Číst článek
Únik plynu odhalí detektor. Pomůžeme vám vybrat, abyste ochránili sebe a své blízké. Otrava může přijít už za pár minut!
Při správné obsluze, pravidelné revizi a údržbě, je únik plynu minimálním rizikem. Přesto se vyplatí investovat drobný...
26. 01. 2023 | 4 min. čtení
Číst článek
Víte, kolik budete platit za plyn a elektřinu v roce 2023?
Ceny plynu a elektřiny se koncem loňského roku rapidně zvýšily, takže se dalo očekávat zdražení na počátku ledna. Máte představu, k...
19. 01. 2023 | 3 min. čtení
Číst článek