dodavatele

Přestavba automobilu na LPG: Co přestavba obnáší a kolik stojí?

Přestavbou automobilu na plyn lze snížit náklady na ujetý kilometr jízdy až o 50 %. V České republice je nejvyužívanější přestavba na zkapalněný propan-butan neboli LPG. Co přestavba vozidla na LPG obnáší? S čím je třeba počítat? A kolik přestavba na LPG stojí?

Na spalování zkapalněného propan-butanu neboli LPG lze přestavět takřka každý zážehový motor, vždy je ale dobré vědět, jaká bude ekonomická návratnost a zda se změna vyplatí. Přestavba vyžaduje úpravu vstřikovacího systému. V praxi existují dva hlavní způsoby přestavby.

 • Sekvenční vstřikování plynného LPG s přídavnými vstřikovači.
 • Vstřikování LPG v kapalném skupenství se stávajícími vstřikovači.

Sekvenční vstřikování plynného LPG

V případě sekvenčního vstřikování se do motorového sacího potrubí instalují přídavné vstřikovače LPG. Zároveň je nutné instalovat zařízení pro zplyňování LPG, které kapalný plyn přemění na plynné skupenství. Při této přestavbě zážehový motor spaluje směs LPG a benzinu.

 • Technicky nejrozšířenější řešení přestavby.
 • Startování motoru probíhá vždy na benzin.
 • Palivovou směs tvoří 70 až 90 % LPG a 10 až 30 % benzinu.

Vstřikování kapalného LPG

Technologie vstřikování LPG ve svém původním kapalném skupenství je relativně nová. Výhodou je, že technologie využívá benzinové vstřikovače. Odpadá tak nutnost instalace přídavných vstřikovačů. Tento způsob vstřikování zároveň nevyžaduje mísení LPG s benzinem.

 • Technicky výborné, ale prozatím málo rozšířené řešení.
 • Vyšší cena technologie než u sekvenčního vstřikování.
 • Může docházet k spalování čistého LPG.

Výběr tlakové nádrže ušetří místo v zavazadlovém prostoru

Kromě samotné technologie vstřikování LPG do zážehového motoru se k systému přestavby váže také tlaková nádrž na LPG. Ve zjednodušeném provedení lze vybírat ze dvou tvarů. 

Toroidní tlakové nádrže

 • Umísťují se místo rezervy. 
 • Disponují objemem od 30 do 60 l.
 • Jejich cena začíná přibližně od 7 500 Kč.
 • Neomezují zavazadlový prostor.

Válcové tlakové nádrže

 • Umísťují se do zavazadlového prostoru.
 • Disponují objemem od 45 do 80 l.
 • Jejich cena začíná přibližně od 6 000 Kč.
 • Jsou vhodné pro všechny automobily.

Jaká je bezpečnost tlakových nádrží?

Tlakové nádrže na LPG splňují náročné bezpečností požadavky, které minimalizují riziko úniku plynu či zvýšení tlaku v horkých letních dnech. Všechny tlakové nádrže jsou vybaveny multiventintilem, který:

 • omezuje naplnění nádrže na maximálně 80 %,
 • je vybaven tepelnou a tlakovou pojistkou, která přetlak plynu upustí mimo vozidlo.

Další bezpečnostní požadavky klade legislativa na životnost tlakových nádrží a pravidelné revize instalovaného systému.

 • LPG je v nádrži uchováváno pod tlakem 10 až 20 barů.
 • Životnost tlakové nádrže je stanovena na 10 let od data výroba.
 • Po skončení životnosti je nutné nádrž vyměnit.
 • Pravidelné revize LPG systému se provádí po jednom roce nebo po ujetí 10 000 km. Platí podmínka, která nastane dříve.
 • Cena revize LPG zařízení stojí přibližně 400 až 600 Kč.

Kdo přestavbu vozidla na LPG provádí?

 • Přestavbu provádí specializované autoservisy.
 • Přestavba trvá v rozmezí od jednoho do čtyř dní.
 • V autoservisu provedou kompletní instalaci včetně všech rozvodů. 
 • Kvalitní firmy vedle samotné přestavby poskytují pravidelné revize LPG zařízení.  

Kolik stojí cena přestavby vozidla na LPG?

Na rozdíl od přestavby vozidel na CNG je cena přestavby vozidla na LPG přibližně o polovinu nižší. Atraktivní cena přestavby vozidel na LPG prozatím způsobuje převahu nad vozidly jezdící na CNG.  

 • Sekvenční vstřikování LPG u čtyřválcového motoru stojí přibližně 23 000 Kč.
 • Přímé vstřikování LPG u čtyřválcového motoru stojí přibližně 36 000 Kč.

Navazující články

Ušetřit za plyn pomůže i pravidelný servis kotle. Proč je péče o něj nezbytná a jak ji získat zadarmo?
Proč a jak o plynový kotel pečovat? Budete-li se řádně starat o plynový kotel, odvděčí se vám.  Delší životnost&iacut...
12. 11. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek
Na aukce plynu a nepoctivé zprostředkovatele si posvítí novela zákona. Co se změní?
Energetický regulační úřad (ERÚ) v loňském roce přijal přes 14 tisíc stížností spotřebitelů. Další tisí...
03. 11. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek

Nové články na Plyn.co

Ušetřit za plyn pomůže i pravidelný servis kotle. Proč je péče o něj nezbytná a jak ji získat zadarmo?
Proč a jak o plynový kotel pečovat? Budete-li se řádně starat o plynový kotel, odvděčí se vám.  Delší životnost&iacut...
12. 11. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek
Na aukce plynu a nepoctivé zprostředkovatele si posvítí novela zákona. Co se změní?
Energetický regulační úřad (ERÚ) v loňském roce přijal přes 14 tisíc stížností spotřebitelů. Další tisí...
03. 11. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek
V čem je výhodný přepis odběrného místa plynu na nájemce?
Jaká jsou rizika pronájmu nemovitosti včetně energií? V minulých letech bylo naprosto běžné, že nájemce hradil pronajímateli n&a...
22. 10. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek