dodavatele

Přehledný návod, jak se vyznat ve vyúčtování za plyn

Na vyúčtování za plyn objevíte celou řadu údajů, čísel a nejrůznějších dílčích výpočtů. Ačkoliv se situace od minulých let v mnohém zlepšila a vyúčtování jsou přehlednější, přesto je třeba chvíle studování, než zjistíte, jak se vyznat ve vyúčtování za plyn. 
 

Na vyúčtování za plyn objevíte celou řadu údajů, čísel a nejrůznějších dílčích výpočtů. Ačkoliv se situace od minulých let v mnohém zlepšila a vyúčtování jsou přehlednější, přesto je třeba chvíle studování, než zjistíte, jak se vyznat ve vyúčtování za plyn. 

Obecné informace na vyúčtování

V první části musí každé vyúčtování obsahovat údaje o odběrateli s označením odběrného místa a platební údaje. Zpravidla na první straně naleznete konečné vyúčtování s vyznačením přeplatku nebo nedoplatku. V konečném vyúčtování bude vyčíslena celková spotřeba plynu v odběrném místě. 
 

  • Pokud nejste přítomni v době odečtu plynu, je možné zaslat údaje zjištěné samoodečtem. Je vhodné informaci doplnit fotografiemi a samozřejmě uvést údaje o odběrném místě.

Kubík v hodinách

Abyste rozklíčovali mnohá vyúčtování je třeba návrat do hodin fyziky. Pro konečnou spotřebu plynu se počítá údaj v kilowatthodinách (kWh), ale většina plynoměrů stále zobrazuje spotřebu v m3. Právě zde nastává největší nesoulad, jelikož spotřebitel zdánlivě nenachází na vyúčtování stejné číslo, jako má zapsáno z odečtu plynoměru. 
Při topení zemním plynem je nutné při násobení spotřeby znát objemový koeficient v místě spotřeby. Ten se mění v závislosti na průměrné teplotě a tlaku v daném místě. Proto se objemový koeficient liší v horských oblastech a ve slunečných jižních částech tuzemska. Poslední proměnnou je spalné teplo. To je ukazatel výhřevnosti, protože voda se v zemním plynu mění při spalování na páru, zkondenzuje a zkapalní. Efektivita vytápění v domě je pak ovlivněna jak kvalitou zemního plynu, tak typem plynového kotle. 

INFO
Na vyúčtování naleznete podrobný propočet s uvedením počátečního stavu plynoměru, konečného stavu, spotřeby spočítané rozdílem, kterou násobíte objemovým koeficientem a spalným teplem. Výsledek je spalné teplo v kWh.

Distribuční a obchodní složky ceny

Určitě si podrobně prostudujte výpočet ceny. Ve vyúčtování najdete i rozpad ceny, tedy určení, jaká část nákladu je regulovaná složka, kterou není možné dodavatelsky ovlivnit a jaká část nákladů připadá na obchodní složku. Informace jsou cenné zejména ve chvíli, kdy se poohlížíte po novém distributorovi plynu. Obchodní složka je zčásti určovaná marží dodavatele a vznikají zde značné rozdíly, možnou úsporu vám pomohou odhalit přehledné kalkulačky. 

  • Při kontrole vyúčtování začněte u kontroly uváděného objemu spotřeby. Porovnejte počáteční a konečný stav ze kterého vychází další propočty.

Nulový odběr nenulová cena

Bylo by nesprávné domnívat se, že při nulové spotřebě budete mít ve vyúčtování 0. Vždy jste povinni platit poplatek za rezervovanou kapacitu, povinnost je daná už skutečností registrovaného odběrného místa. Vzhledem k platbě měsíčních záloh, které jsou počítány ze spotřeby se v případě výrazného snížení spotřeby obvykle dočkáte na vyúčtování přeplatku. 

Navazující články

Vysoký účet za plyn, vládním stropům navzdory. Víme, jak řešit nedoplatky
Celá řada odběratelů energií dostává v jarním období roční vyúčtování plynu. Někteří zvyšovali p...
31. 05. 2023 | 5 min. čtení
Číst článek
EU vyrazí na nákup společně. Přinese to levnější plyn?
Fenomén společných nákupů není jen lokální záležitostí. Brzy jej začne využívat EU k nákupům plynu. Od velk&ea...
24. 05. 2023 | 4 min. čtení
Číst článek

Nové články na Plyn.co

Vysoký účet za plyn, vládním stropům navzdory. Víme, jak řešit nedoplatky
Celá řada odběratelů energií dostává v jarním období roční vyúčtování plynu. Někteří zvyšovali p...
31. 05. 2023 | 5 min. čtení
Číst článek
EU vyrazí na nákup společně. Přinese to levnější plyn?
Fenomén společných nákupů není jen lokální záležitostí. Brzy jej začne využívat EU k nákupům plynu. Od velk&ea...
24. 05. 2023 | 4 min. čtení
Číst článek
Víme, co může být příčinou ucpaných hořáků na plynovém kotli
Plynové spotřebiče se mohou v posledních měsících potýkat s nevídaným problémem. Autorizovaní technici zaznamen&aacut...
11. 05. 2023 | 4 min. čtení
Číst článek