dodavatele

Máte svá práva! Dodavatelé plynu a elektřiny nemohou vše

Změna smluv, konec fixace, růst sazeb, nové zálohy. Je toho mnoho, za co se zákazníci zlobí na dodavatelé energie. Pozor však na to, že ne vše si může dodavatel energie dovolit. Kdy je oprávněn zvyšovat ceny a kdy může hrozit odpojením?
 

Změna smluv, konec fixace, růst sazeb, nové zálohy. Je toho mnoho, za co se zákazníci zlobí na dodavatelé energie. Pozor však na to, že ne vše si může dodavatel energie dovolit. Kdy je oprávněn zvyšovat ceny a kdy může hrozit odpojením?

Dodavatel může zdražovat

Smlouva s dodavatel vymezuje podmínky, za kterých je firma oprávněna změnit účtovanou cenu za energie. V roce 2023 však do sjednaných cen vstupuje vládou stanovený cenový strop. Dodavatel nesmí účtovat vyšší cenu, než kterou určil stát. Ta je stanovena na 3,025 Kč/KWh u plynu a u elektřiny na 6,05 Kč/KWh. 
Dodavatel je oprávněn zvyšovat v oblasti neregulované části ceny, za odebraný plyn a silovou elektřinu. Odběratelé hradí i regulovanou část ceny za distribuci. Ta je určena státem a dodavatel ji musí respektovat. 

INFO
Pokud jsou smlouvy uzavírány s fixovanou cenou na dané období, může ke zdražení dojít až po uplynutí smluvního vztahu.

 Zálohy lze měnit

Energetický zákon předepisuje, že výše záloh musí odpovídat předpokládané a očekávané spotřebě. Zákazníci si ji mohou vypočíst pomocí kalkulátoru cen. Ten je k dispozici na stránkách Energetického regulačního úřadu. Abyste cenu vypočetli správně, je zapotřebí zadat cenu plynu a silové elektřiny, kterou budete platit v nadcházejícím období. Řada dodavatelů rovněž umožňuje snížení záloh po prokázání skutečné spotřeby za určité období (například za 3 měsíce). 

Zdražení se musí oznámit

Pokud chce dodavatel zdražit, je povinen zákazníka informovat. Nelze oznámit zdražení až v rozpisu záloh. Zákazník musí být na zdražení předem upozorněn. Zvýšení ceny je povinen oznámit nejpozději 30 dní předem. Po takovém oznámení je odběratel oprávněn vypovědět smlouvu bez sankcí. Nejpozději musí zákazník výpověď doručit desátý den před platností nového ceníku. 
Za oznámení zdražení se nepovažuje to, že firma vyvěsí nový ceník na webových stránkách. Každý zákazník musí být vyrozuměn adresně a prokazatelně. 

  • Oznámení o zdražení může přijít do elektronické schránky (samoobsluhy), kterou má klient u dodavatele zřízenou. Odkaz na dokument je zaslán emailem nebo ve formě SMS.

Nezaplatíte zálohu? Odpojíme vás 

Se zvýšením cen energií a prudkým nárůstem záloh, které pro mnohé znamenají násobek původního předpisu, se dostávají zákazníci do problémů se včasnou úhradou. Řada z nich je v prodlení se zaplacením jedné nebo více záloh. Dodavatelé v takových případech reagují upomínkou a požadavkem na úhradu dlužné částky. Jsou ale i takoví, kteří okamžitě hrozí odpojením plynoměru či elektroměru a ukončením dodávek. 

Na odpojení odběrného místa má dodavatel právo až po několikátém nezaplacení předepsaných záloh a po řadě zaslaných urgencí. Minimálně musí dojít k nezaplacení dvou záloh nebo neuhrazení nedoplatku a předepsané zálohy. 

TIP

Při potížích s placením záloh kontaktujte dodavatele. Komunikujte a hledejte řešení. Zpravidla se podaří dojednat splátkový kalendář.

Kdy vás (ne)můžou odpojit

Velkým strašákem je přerušení dodávek plynu nebo elektřiny, tomu předchází odpojení odběrného místa. Dodavatel je k tomuto kroku oprávněn až ve chvíli, kdy zálazníka dvakrát upozornil na zpoždění plateb. Pokud zákazník nezaplatí dvě platby, nevyrovná dlužnou částku v náhradní lhůtě a dostal dvě vyrozumění, je dodavatel oprávněn byt nebo dům odpojit od dodávek. Opětovné připojení je náročné na čas i poplatky

Dodavatelům se můžete bránit:

  1. Jakmile dodavatel poruší pravidla oznámení zdražení, ohraďte se s námitkou. 
  2. Stanovenou výši záloh lze reklamovat. 
  3. Prostřednictvím Energetického regulačního úřadu můžete řešit spor mimosoudně. 

Navazující články

Používejte plynové spotřebiče bezpečně. Jak zjistit únik plynu v interiéru
Řada domácností je vybavena plynovými spotřebiči a denně je používá. Je důležité vědět, že s pořízením plynového spot...
15. 02. 2024 | 3 min. čtení
Číst článek
Přeplatek za plyn. Kdy se vrací a kdy si upravit měsíční zálohy
Na faktuře za energie se vám při ročním zúčtování objeví přeplatek. Ten znamená, že se vám mění zálohy na ener...
01. 02. 2024 | 5 min. čtení
Číst článek

Nové články na Plyn.co

Používejte plynové spotřebiče bezpečně. Jak zjistit únik plynu v interiéru
Řada domácností je vybavena plynovými spotřebiči a denně je používá. Je důležité vědět, že s pořízením plynového spot...
15. 02. 2024 | 3 min. čtení
Číst článek
Přeplatek za plyn. Kdy se vrací a kdy si upravit měsíční zálohy
Na faktuře za energie se vám při ročním zúčtování objeví přeplatek. Ten znamená, že se vám mění zálohy na ener...
01. 02. 2024 | 5 min. čtení
Číst článek
Ceny plynu klesají, od nového roku ale zaplatíte tisíce navíc
Růst cen energií Zdražení s novým rokem se týká stovek tisíc domácností. Ačkoliv ceny za plyn a elektřinu klesají,...
18. 01. 2024 | 3 min. čtení
Číst článek