dodavatele

Máme v České republice kvalitní zemní plyn? Známe odpověď

Zemní plyn je surovinou, která může mít odlišné vlastnosti. Záleží na původu i místu těžby. Vlastnosti dvou různých zemních plynů proto nemusí být identické. Jak je na tom Česká republika s kvalitou zemního plynu?
 

Madridské fórum

Je tomu už téměř 25 let, co byly vymezeny kvalitativní parametry zemního plynu. Sjednotit kvalitu zemního plynu bylo nutností v souvislosti s liberalizací evropského plynového trhu. Jednoznačným záměrem bylo zajistit bezpečný transport, skladování a distribuci mezi členskými zeměmi Evropské unie, stejně tak zaručit užitné vlastnosti u koncových spotřebitelů, jakými jsou domácnosti a firmy. V roce 1999 byly na prvním Evropském fóru pro regulaci plynu zásady stanoveny a definovány parametry zemního plynu. 
Později vznikla Evropská asociace pro zefektivnění energetické burzy v sekci plynu. Asociace sdružila klíčové subjekty ve výrobě a distribuci plynu a jejím cílem je harmonizovat kvalitu komodity. Členy asociace jsou i energetické společnosti v ČR. Asociace vydala několik norem, které tvoří základ pro povinný evropský standard kvality zemního plynu

Co obsahuje zemním plyn

Základní složkou zemního plynu je metan a další uhlovodíky. Ty se v plynu vyskytují v různé koncentraci, podle konkrétního naleziště. Součástí jsou jak těžké, tak lehké uhlovodíky. Za lehké uhlovodíky jsou považovány ethan a propan, těžké uhlovodíky jsou pro zemní plyn nežádoucí a odstraňují se už při zpracování suroviny. 
Dále se zemní plyn upravuje podle toho, jak bude v budoucnu využit. To znamená, že směs může být obohacena. Kompresí se například přidávají nejrůznější oleje. Oleje obsahují těžké uhlovodíky a jakmile dochází ke smísení paliva se vzduchem, těžké uhlovodíky se v palivovém systému usazují, zanášejí například regulátory nebo vstřikovače. Výhřevnost zemního plynu snižují i ředidla, směs může obsahovat dusík, oxid uhličitý, helium, karbonyl či kyslík. Nebezpečná je příměs vodíku, ta způsobuje zkřehnutí ocelových nádrží. 

  • Rizikem je vodní pára a reakce vody se zemním plynem. Může vzniknout kyselina, která způsobí korozi potrubí či skladovacích nádrží.

Kvalita zemního plynu v ČR 

Česká distribuční síť je vázána standardy, normami a kvalitativními požadavky na složení zemního plynu. Normy definují minimální množství metanu, maximální množství vody a příměsí jako například etan, propan, kyslík, dusík, sulfan či butan. Zvýšená pozornost byla zemnímu plynu věnována v souvislosti s náhradou ruského plynu plynem norským. Ačkoliv nemá norský plyn identické složení jako plyn dodávaný z Ruska, plně vyhovuje tuzemským kvalitativním standardům. 

  • Přechod na norský zemní plyn vyvolal obavy z důvodu vyššího obsahu sirovodíku, který může poškodit spotřebiče. Ano, obsah sirovodíku je v norském plynu vyšší, nicméně stále v souladu s platnou normou.

Wobbeho index 

Různé zemní plyny dosahují při spalování rozdílné výhřevnosti. Wobbeho index vyjadřuje do jaké míry je zachován tepelný příkon spotřebiče při změně spalovacích vlastností zemního plynu. Posuzuje se spalné teplo, výhřevnost a relativní hustota. 
Nejvyšší index spalného tepla vykazuje plyn z Alžírska, následuje Dánsko, Holandsko, Norsko a Rusko. V České republice je distribuční soustavou dodáván kvalitní zemní plyn, který splňuje veškeré EU normy a standardy. 

Navazující články

Bydlík se bez plynu neobejde. Aneb malý slovník plynů
Vaření na plynu, vytápění plynem, plynová lampa nebo plynový detektor. Pokud s sebou vezete plyn na cesty, měli byste vědět, jak se plyny li&scar...
11. 04. 2024 | 3 min. čtení
Číst článek
Pivo na sedmý schod a zamíchat marinádu. Na co ještě před grilovací sezonou nezapomenout?
Sluneční paprsky se nesměle opírají do okenních tabulek, a to znamená nejen, že vás přepadne touha okna umýt nebo začít prac...
28. 03. 2024 | 4 min. čtení
Číst článek

Nové články na Plyn.co

Bydlík se bez plynu neobejde. Aneb malý slovník plynů
Vaření na plynu, vytápění plynem, plynová lampa nebo plynový detektor. Pokud s sebou vezete plyn na cesty, měli byste vědět, jak se plyny li&scar...
11. 04. 2024 | 3 min. čtení
Číst článek
Pivo na sedmý schod a zamíchat marinádu. Na co ještě před grilovací sezonou nezapomenout?
Sluneční paprsky se nesměle opírají do okenních tabulek, a to znamená nejen, že vás přepadne touha okna umýt nebo začít prac...
28. 03. 2024 | 4 min. čtení
Číst článek
Levně nebo elegantně? Souboj sporáků
Indukční varné desky jsou moderní, působí v interiéru elegantním dojmem a vaření s nimi je rychlé. V mnoha do...
14. 03. 2024 | 4 min. čtení
Číst článek