dodavatele

Kotlíkové dotace v roce 2021 mají namále. Budou pokračovat i v dalších letech?

I přestože to s kotlíkovými dotacemi pro rok 2021 bylo nahnuté, podpora od státu se prodlouží. Kdy bude možné posílat opět žádosti a kdy se fyzicky k čerpaným penězům zájemci dostanou?

I přestože to s kotlíkovými dotacemi pro rok 2021 bylo nahnuté, podpora od státu se prodlouží. Kdy bude možné posílat opět žádosti a kdy se fyzicky k čerpaným penězům zájemci dostanou?

Na znečištěném ovzduší se velkou měrou podílí neekologické kotle, i proto Česká republika nabízí tzv. „kotlíkové dotace.“ Ministerstvo životního prostředí poskytuje na koupi nového kotle finanční částku ve výši 70 až 80 % z pořizovací ceny, maximálně však 127 500 Kč.

 • Do konce loňského roku bylo možné žádat o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. 
 • Koncem letošního roku bude opět možné podávat žádosti díky pokračovacímu programu Životní prostředí 2021 - 2027.

Operační program Životního prostředí 2021 - 2027

 • Konkrétní podoba programu má být schválena v polovině roku 2021.
 • Vyhlášení nového kola lze očekávat na konci roku 2021. 
 • K čerpání dotací dojde v druhé polovině roku 2022.

Dotace budou rozdělovány prostřednictvím krajských úřadů, což přinese opět mírné zpoždění. Nejdříve představí podmínky dotace Státní fond životního prostředí, na to zhruba do šesti měsíců vyhlásí konkrétní znění podmínek krajské úřady, měsíc poté se začnou přijímat žádosti a v druhé polovině příštího roku by mohlo dojít k reálnému čerpání dotací.

Je však pravděpodobné, že podmínky pro získání kotlíkových dotací pro rok 2021 zůstanou v obecné rovině neměnné. 

POZOR!

Od 1. září 2022 bude zakázáno topit v neekologických kotlích, ty budou muset být alespoň 3. emisní třídy, kterou se vyznačují kotle vyrobené po roce 2000. Za porušení bude hrozit 50 000Kč pokuta. 

Co jste o kotlíkových dotacích možná nevěděli?

Program na ochranu životního prostředí prochází v průběhu trvání řadou změn. Nově se tak mohou započítávat náklady:

 • na stavební práce,
 • na dodávky,
 • na otopnou soustavu,
 • na regulaci otopné soustavy,
 • na úpravu spalinových cest.

Velkým bonusem pak je v některých krajích bezúročná půjčka s 10letou splatností na koupi nového kotle. Tu v minulých letech nabízel:

 • Moravskoslezský kraj,
 • Ústecký kraj,
 • Karlovarský kraj.

Půjčka byla poskytována na 80 až 90 % vynaložených nákladů, maximálně však ve výši 200 000 Kč. Bylo možné ji kdykoliv splatit čerpanou dotací. 

POZOR!

Finanční podporu nelze získat na výměnu kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu, stejně tak na kotle 1., 2. a 3. emisní třídy.

Celkem by se alokovaná částka na kotlíkové dotace měla pohybovat v rozmezí od 6 miliard korun do 10 miliard korun. Předchozí roky poukázaly na to, že zájem o výměnu kotlů je enormní, snad tedy i konečná suma bude odpovídat potenciální poptávce. V rámci minulého období se ve třech vlnách rozdělilo více jak 10 miliard korun.

Navazující články

Proč a jak často je u plynových zařízení potřeba revize, kontrola a servisní prohlídka?
S plynovými spotřebiči si není radno zahrávat. Nechávat je vlastnímu osudu je nezákonné a nebezpečné. Je dobré tak m&...
29. 07. 2021 | 4 min. čtení
Číst článek
Domácí bioplynová stanice: Jak efektivně využít biomasu v domácnostech?
Máte doma malé hospodářství? Nevíte, jak efektivně zužitkovat biologický odpad, který nepatří na kompost? Přejete si z&iacut...
16. 07. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek

Nové články na Plyn.co

Proč a jak často je u plynových zařízení potřeba revize, kontrola a servisní prohlídka?
S plynovými spotřebiči si není radno zahrávat. Nechávat je vlastnímu osudu je nezákonné a nebezpečné. Je dobré tak m&...
29. 07. 2021 | 4 min. čtení
Číst článek
Domácí bioplynová stanice: Jak efektivně využít biomasu v domácnostech?
Máte doma malé hospodářství? Nevíte, jak efektivně zužitkovat biologický odpad, který nepatří na kompost? Přejete si z&iacut...
16. 07. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek
Proč se nepouštět do zapojení plynových spotřebičů svépomocí?
Plyn je dobrý sluha, ale zlý pán, rozhodně není radno si s ním zahrávat. Plynové spotřebiče jsou však výborným...
08. 07. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek