dodavatele

Kdy Česko přestane využívat uhlí? A jakou roli bude mít v odklonu od uhlí zemní plyn?

Uhlí po desítky let představuje pro českou energetiku nejvyužívanější zdroj energie. V posledních letech se ale stále častěji mluví o definitivním odklonu od uhlí. Kdy česká energetika přestane využívat uhlí? A jaké zdroje energie uhlí nahradí?

Tuzemská energetika je z poloviny závislá na uhlí. Téměř tři desítky hnědouhelných elektráren zásobují teplem miliony českých domácností.  

 • Uhlí se na výrobě tepla a elektřiny podílí z 50 %.
 • Dominantní podíl 47 % připadá na hnědé uhlí.
 • Přibližně 3 % tvoří energie vyrobená z černého uhlí.
 • V České republice je v provozu 25 uhelných tepláren.
 • Teplo z uhelných tepláren využívá přes 4 miliony obyvatel.

Kdy nastane odklon od uhlí?

Dominance uhlí v českém energetickém mixu má v nadcházejících letech zcela ustoupit. Důvodem je negativní vliv na životní prostředí, především vysoká tvorba emisí a znečištění ovzduší. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto dokončuje strategii dekarbonizace teplárenství.

 • Za účelem dekarbonizace teplárenství vznikla v roce 2019 uhelná komise.
 • Cílem komise je informovat vládu o tuzemské těžbě a využití hnědého uhlí.
 • Uhelná komise zároveň připravuje koncepční plány pro odklon od uhlí.
 • Podle uhelné komise uhlí v české energetice má skončit v roce 2038.

Konečný termín využívání uhlí musí schválit vláda, prozatím je v meziresortním připomínkovém řízení.

Co nahradí uhlí?

Definitivní termín odklonu od uhlí v roce 2038 je podle mnohých odborníků nerealistický. Podstatnou otázkou totiž je, jaký zdroj energie během 17 let nahradí uhlí? Na to má odpověď Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 • Uhlí nahradí kombinace obnovitelných zdrojů energie (OZE), jaderné energie a zemního plynu.
 • Koncepce počítá s přestavbou některých uhelných elektráren a tepláren na kogenerační jednotky využívající zemní plyn.
 • Později se počítá, že zemní plyn částečně nahradí větší využití biometanu.
TIP

Věděli jste, že v roce 2020 ukončila po 53 letech provoz hnědouhelná Elektrárna Prunéřov I. Uhelná elektrárna byla označována za největšího producenta skleníkových plynů v Česku.

Proč uhlí nahradí zemní plyn?

Přestože zemní plyn je stejně jako uhlí fosilním palivem, má se podle koncepce stát podstatnou náhradou právě za uhlí. Skutečnost má několik opodstatnění.

 • Obnovitelné zdroje energie jsou závislé na změnách počasí.
 • Produkce energie z jaderné energetiky nedovede pružně reagovat na poptávku.
 • Z těchto důvodů nedovedou oba zdroje energie flexibilně pokrýt energetické špičky.
 • Zemní plyn proto nahradí uhlí jako přechodové palivo a flexibilní zdroj energie.

Kolik stát zaplatí za odklon od uhlí?

Odklon od uhlí a s ním spojená odstávka uhelných elektráren a tepláren bude pro českou ekonomiku znamenat obrovské výdaje. 

 • Na změny energetických zdrojů stát vyhradí přes 100 miliard korun.
 • S financováním odkladu od uhlí pomohou operační programy a fondy.
 • Negativní vliv bude mít také propouštění zaměstnanců uhelných elektráren.

Navazující články

Co si představit pod pojmem Dodavatel poslední instance?
Dodavatel poslední instance je označení, které bylo v posledních měsících skloňováno poměrně často. Jde o určitý způsob posl...
10. 08. 2022 | 3 min. čtení
Číst článek
Otázka posledních měsíců, na kterou potřebujete znát odpověď. Je lepší topit plynem nebo elektřinou?
Dříve existovala na tuto otázku jednoduchá odpověď. Topení plynem bylo cenově výhodnější. Dnes už jasnou odpověď nemáme a do...
04. 08. 2022 | 4 min. čtení
Číst článek

Nové články na Plyn.co

Co si představit pod pojmem Dodavatel poslední instance?
Dodavatel poslední instance je označení, které bylo v posledních měsících skloňováno poměrně často. Jde o určitý způsob posl...
10. 08. 2022 | 3 min. čtení
Číst článek
Otázka posledních měsíců, na kterou potřebujete znát odpověď. Je lepší topit plynem nebo elektřinou?
Dříve existovala na tuto otázku jednoduchá odpověď. Topení plynem bylo cenově výhodnější. Dnes už jasnou odpověď nemáme a do...
04. 08. 2022 | 4 min. čtení
Číst článek
Jak se dostal plyn do domácností?
Plynové spotřebiče alespoň jednou použil téměř každý. Zamýšleli jste se ale někdy nad tím, jak se dostal plyn do našich domá...
28. 07. 2022 | 5 min. čtení
Číst článek