dodavatele

Kdy Česko přestane využívat uhlí? A jakou roli bude mít v odklonu od uhlí zemní plyn?

Uhlí po desítky let představuje pro českou energetiku nejvyužívanější zdroj energie. V posledních letech se ale stále častěji mluví o definitivním odklonu od uhlí. Kdy česká energetika přestane využívat uhlí? A jaké zdroje energie uhlí nahradí?

Tuzemská energetika je z poloviny závislá na uhlí. Téměř tři desítky hnědouhelných elektráren zásobují teplem miliony českých domácností.  

 • Uhlí se na výrobě tepla a elektřiny podílí z 50 %.
 • Dominantní podíl 47 % připadá na hnědé uhlí.
 • Přibližně 3 % tvoří energie vyrobená z černého uhlí.
 • V České republice je v provozu 25 uhelných tepláren.
 • Teplo z uhelných tepláren využívá přes 4 miliony obyvatel.

Kdy nastane odklon od uhlí?

Dominance uhlí v českém energetickém mixu má v nadcházejících letech zcela ustoupit. Důvodem je negativní vliv na životní prostředí, především vysoká tvorba emisí a znečištění ovzduší. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto dokončuje strategii dekarbonizace teplárenství.

 • Za účelem dekarbonizace teplárenství vznikla v roce 2019 uhelná komise.
 • Cílem komise je informovat vládu o tuzemské těžbě a využití hnědého uhlí.
 • Uhelná komise zároveň připravuje koncepční plány pro odklon od uhlí.
 • Podle uhelné komise uhlí v české energetice má skončit v roce 2038.

Konečný termín využívání uhlí musí schválit vláda, prozatím je v meziresortním připomínkovém řízení.

Co nahradí uhlí?

Definitivní termín odklonu od uhlí v roce 2038 je podle mnohých odborníků nerealistický. Podstatnou otázkou totiž je, jaký zdroj energie během 17 let nahradí uhlí? Na to má odpověď Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 • Uhlí nahradí kombinace obnovitelných zdrojů energie (OZE), jaderné energie a zemního plynu.
 • Koncepce počítá s přestavbou některých uhelných elektráren a tepláren na kogenerační jednotky využívající zemní plyn.
 • Později se počítá, že zemní plyn částečně nahradí větší využití biometanu.
TIP

Věděli jste, že v roce 2020 ukončila po 53 letech provoz hnědouhelná Elektrárna Prunéřov I. Uhelná elektrárna byla označována za největšího producenta skleníkových plynů v Česku.

Proč uhlí nahradí zemní plyn?

Přestože zemní plyn je stejně jako uhlí fosilním palivem, má se podle koncepce stát podstatnou náhradou právě za uhlí. Skutečnost má několik opodstatnění.

 • Obnovitelné zdroje energie jsou závislé na změnách počasí.
 • Produkce energie z jaderné energetiky nedovede pružně reagovat na poptávku.
 • Z těchto důvodů nedovedou oba zdroje energie flexibilně pokrýt energetické špičky.
 • Zemní plyn proto nahradí uhlí jako přechodové palivo a flexibilní zdroj energie.

Kolik stát zaplatí za odklon od uhlí?

Odklon od uhlí a s ním spojená odstávka uhelných elektráren a tepláren bude pro českou ekonomiku znamenat obrovské výdaje. 

 • Na změny energetických zdrojů stát vyhradí přes 100 miliard korun.
 • S financováním odkladu od uhlí pomohou operační programy a fondy.
 • Negativní vliv bude mít také propouštění zaměstnanců uhelných elektráren.

Navazující články

Proč a jak často je u plynových zařízení potřeba revize, kontrola a servisní prohlídka?
S plynovými spotřebiči si není radno zahrávat. Nechávat je vlastnímu osudu je nezákonné a nebezpečné. Je dobré tak m&...
29. 07. 2021 | 4 min. čtení
Číst článek
Domácí bioplynová stanice: Jak efektivně využít biomasu v domácnostech?
Máte doma malé hospodářství? Nevíte, jak efektivně zužitkovat biologický odpad, který nepatří na kompost? Přejete si z&iacut...
16. 07. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek

Nové články na Plyn.co

Proč a jak často je u plynových zařízení potřeba revize, kontrola a servisní prohlídka?
S plynovými spotřebiči si není radno zahrávat. Nechávat je vlastnímu osudu je nezákonné a nebezpečné. Je dobré tak m&...
29. 07. 2021 | 4 min. čtení
Číst článek
Domácí bioplynová stanice: Jak efektivně využít biomasu v domácnostech?
Máte doma malé hospodářství? Nevíte, jak efektivně zužitkovat biologický odpad, který nepatří na kompost? Přejete si z&iacut...
16. 07. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek
Proč se nepouštět do zapojení plynových spotřebičů svépomocí?
Plyn je dobrý sluha, ale zlý pán, rozhodně není radno si s ním zahrávat. Plynové spotřebiče jsou však výborným...
08. 07. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek