dodavatele

Jak se dostal plyn do domácností?

Plynové spotřebiče alespoň jednou použil téměř každý. Zamýšleli jste se ale někdy nad tím, jak se dostal plyn do našich domácností? Možná budete překvapeni, ale historie zemního plynu sahá opravdu hluboko. První civilizace se dokonce domnívaly, že jde o tajemný úkaz.
 

Plynové spotřebiče alespoň jednou použil téměř každý. Zamýšleli jste se ale někdy nad tím, jak se dostal plyn do našich domácností? Možná budete překvapeni, ale historie zemního plynu sahá opravdu hluboko. První civilizace se dokonce domnívaly, že jde o tajemný úkaz.

Ten, kdo má doma zavedený plyn, využívá jeho vlastností automaticky. Plynové sporáky nebo topení ale nebyly odjakživa součástí lidského komfortu. Věděli jste například, …

…že plyn byl zpočátku považován za tajemný úkaz?

Již v dávných dobách spatřovali lidé záhadné hořící prameny vyvěrající ze země či ohně šlehající ze skalních štěrbin. Pro podivný jev tehdy nikdo nenašel vysvětlení. V Řecku dokonce v místě úkazu postavili chrám, který sloužil jako sídlo věštkyně Pýthie. Pravděpodobně to však byly právě plynné páry, které věštkyni uváděly do transu a díky nimž jí byla přisouzena schopnost nahlížet do budoucnosti.

…že mazaní Číňané používali plyn už v 10. století př. n. l.?

Uvědoměle začali spalování plynu využívat až Číňané v 10. století př. n. l. Jako první našli jeho využití při úpravě vody. Var potřebný k oddělení soli z mořské vody, již nemuseli zajišťovat neustálým přikládáním do ohně. Zjistili totiž, že mohou natáhnout improvizované potrubí z bambusu ke zdroji plynu.

…že ke svícení byl používán svítiplyn?

Na další zužitkování plynu jsme si museli počkat zhruba 1500 let. Až v 19. století se začal používat především k osvětlování tzv. svítiplyn. Vznik plynárenství se datuje přesněji na Silvestra roku 1813, kdy došlo k rozsvícení plynových světel Westminsterského mostu v Londýně. Od této chvíle chtěl mít plynové osvětlení téměř každý, kdo si jej mohl dovolit. Poté jej ve 20. století začala vytlačovat elektřina a mnohem bezpečnější plyn zemní.

INFO
Svítiplyn je technický plyn vyráběný uměle – převážně karbonizací z uhlí, případně tlakovým zplyněním hnědého uhlí, štěpením zemního plynu nebo úpravou jiných plynných látek.

…kdy u nás vznikla první plynárna a kdo byli lampáři?

U nás se první plynové osvětlení objevilo roku 1847, kdy v pražském Karlíně vznikla rovněž první plynárna
Když na 200 lamp rozsvítilo mnohé ulice, nastala pro naši zemi nová éra. Téměř celé století osvětloval svítiplyn nejen ulice, ale také parky, interiéry či divadla. A i přesto, že již zanedlouho, v roce 1856, nahradily původní lampy zařízení modernější, nebylo vše automatické jako dnes. Na ulicích jste mohli potkávat lampáře s dlouhou tyčí, kteří světla večer rozsvěceli a ráno zhasínali.

…že na počátku všech plynových spotřebičů byl kahan?

Základním kamenem všech plynových spotřebičů byl vynález německého chemika Roberta Bunsena z roku 1850. Princip Bunsenova kahanu spočíval v mísení přiváděného plynu se vzdušným kyslíkem ještě před jeho hořením. Díky tomu plamen nabývá větší výhřevnosti a neusazuje saze, což jej předurčuje k dalšímu použití, například k vaření či topení.

…kdy vznikly první plynovody?

Aby se plyn dostal ke spotřebiteli, musí být nejprve zbaven nežádoucích látek a teprve poté přepraven a uskladněn v zásobnících. V roce 1891 byl proto vybudován první dálkový plynovod vedoucí z Indiany do Chicaga o délce 75 km.
Ani poté ale nebyl vlastní plyn samozřejmostí. Výroba dálkových plynovodů byla velice náročná a většího rozmachu dosáhla až v průběhu 50. a 60. let 20. století díky technologickým pokrokům ve výrobě oceli a ve svařování.

…kdy přišel na řadu zemní plyn?

Levnější a mnohem bezpečnější alternativou svítiplynu byl samotný zemní plyn. Ten však bylo nutné zpracovat zkapalněním hořlavých látek. Po 2. světové válce jeho využití zažilo značný boom a vlastní zdroje přestávaly poptávce stačit. Ideálním řešením tehdy byla dodávka plynu ze Sovětského svazu plynovodem Bratrství. Soustava se tak mohla dále budovat a rozrostla se natolik, že už v roce 1991 byl plyn přiveden do cca 60 % domácností. Stoupající trend pokračuje až do dnešních dnů, přestože se znovu pomalu navracíme k přírodním zdrojům.

Navazující články

Jak vybrat dodavatele plynu na několik let? Jde o peníze i servis
Smluvní vztahy s dodavateli energií jsou na několik let. Ačkoliv se jedná o poměrně jednoduchý administrativní krok, změnit dodavatele se odhodl&...
21. 09. 2023 | 5 min. čtení
Číst článek
Připojení plynového sporáku od A až do Z
Plynový sporák se právoplatně řadí do kategorie nejpoužívanějších spotřebičů v domácnosti. Pokud jste si aktuálně poř...
31. 08. 2023 | 4 min. čtení
Číst článek

Nové články na Plyn.co

Jak vybrat dodavatele plynu na několik let? Jde o peníze i servis
Smluvní vztahy s dodavateli energií jsou na několik let. Ačkoliv se jedná o poměrně jednoduchý administrativní krok, změnit dodavatele se odhodl&...
21. 09. 2023 | 5 min. čtení
Číst článek
Připojení plynového sporáku od A až do Z
Plynový sporák se právoplatně řadí do kategorie nejpoužívanějších spotřebičů v domácnosti. Pokud jste si aktuálně poř...
31. 08. 2023 | 4 min. čtení
Číst článek
Víte, jak a kde naplnit plynovou láhev? Rozhodně ne svépomocí
Plynovou láhev má doma většina z nás. Své o tom vědí karavanisté, milovníci grilování, ale také ti, kdo...
10. 08. 2023 | 5 min. čtení
Číst článek