Jak je na tom Česko s těžbou plynu? Kde se těží a kolik se vytěží na území ČR?

To, že se Rusko pyšní největšími zásobami zemního plynu, není žádné tajemství. Avšak ani Česká republika nezahálí a na svém území má hned několik ložisek k těžbě plynu. Kde se nachází ta největší a vystačila by si naše země jen s vlastními zdroji?

Těžba u nás započala rokem 1914, kdy na území Rakouska-Uherska ve městě Gbely bylo nalezeno první ložisko plynu. Tehda se jednalo o náhodu přisuzovanou rolníkovi Janu Medlenovi, která vyústila v komerční těžbu. Prvopočátky tak směřují na dnešní Slovenskou republiku, k hranicím jižně od Hodonína.

Kde jsou v Česku největší zásoby zemního plynu?

Na území České republiky najdeme největší ložiska plynu především v Jihomoravském kraji. Zatímco dříve oblast pokryla více jak polovinu spotřeby zemního plynu v celém Rakousku-Uhersku, dnes už tomu tak není. Česku proto nezbývá nic jiného než plyn nakupovat. Odkud?

  • Nejvíce zemního plynu k nám putuje z Ruska.
  • Menší část zásob Česko odebírá z Norska.

Významným milníkem pro těžbu zemního plynu byl rok 2017, kdy těžaři ze společnosti MND (Moravské naftové doly) objevili velká ložiska ropy a zemního plynu.

  • Kde? Na Hodonínsku.
  • Kolik? Přes sto milionů kubíků.
  • Jak? Náhodou, v obdobných lokalitách se těžaři příliš nevyskytovali, nečekali totiž, že by v těchto oblastech mohlo být takové bohatství.

Prozatím ale nová ložiska ještě nejsou uzpůsobena k těžbě, na jejich území dochází v současně době k výzkumným činnostem, které mohou trvat řadu let, což rozvoji těžby nepřispívá. 

Kolik plynu se vytěží na území ČR a kolik doveze?

Naleziště zemního plynu v České republice jsou, ale bohužel vytěžené množství zemního plynu neroste, nýbrž klesá. O tom, že domácí produkce zemního plynu nevzkvétá, svědčí i data z Českého statistického úřadu, kde je jasně patrné, že dovoz má značně navrch nad domácí produkcí. 

  leden až červen 2017 leden až červen 2018 leden až červen 2019
Domácí produkce 112 mil. kubíků 106 mil. kubíků 105 mil. kubíků
Dovoz 4 692 mil. kubíků 3 506 mil. kubíků 5 089 mil. kubíků

Zdroj: Český statistický úřad

Naštěstí alespoň spotřeba plynu stagnuje, ze strany domácností dokonce mírně klesá, za což může pravděpodobně čím dál teplejší a kratší zimní období. Na druhou stranu významnou roli začala komodita hrát především v dopravě, což se velmi zalíbilo samotné vládě. 

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu kvituje využití zemního plynu tímto směrem.
  • Vláda podpořila Memorandum o dlouhodobé spolupráci s plynárenskými společnostmi v oblasti vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025.

Je tak patrné, že těžba plynu pro Českou republiku je v současné době významná. Otázkou jen zůstává, jak si povede těžba do budoucna a jak důležitá pro naši zemi bude. Prozatím si můžeme jen přát, aby těžaři nacházeli čím dál více ložisek, která umožní být Česku soběstačnější.

Navazující články

Přestavba automobilu na CNG: Kolik přestavba stojí a jaké jsou výhody CNG?
Stejně jako v případě automobilů na LPG lze i na spalování stlačeného zemního plynu neboli CNG přestavět nejen zážehové motory, ale...
17. 03. 2020 | 4 min. čtení
Číst článek
Přestavba automobilu na LPG: Co přestavba obnáší a kolik stojí?
Na spalování zkapalněného propan-butanu neboli LPG lze přestavět takřka každý zážehový motor, vždy je ale dobré vědět, jaká ...
12. 03. 2020 | 4 min. čtení
Číst článek

Nové články na Plyn.co

Přestavba automobilu na CNG: Kolik přestavba stojí a jaké jsou výhody CNG?
Stejně jako v případě automobilů na LPG lze i na spalování stlačeného zemního plynu neboli CNG přestavět nejen zážehové motory, ale...
17. 03. 2020 | 4 min. čtení
Číst článek
Přestavba automobilu na LPG: Co přestavba obnáší a kolik stojí?
Na spalování zkapalněného propan-butanu neboli LPG lze přestavět takřka každý zážehový motor, vždy je ale dobré vědět, jaká ...
12. 03. 2020 | 4 min. čtení
Číst článek
Jaká je průměrná spotřeba plynu v domácnosti při vytápění, ohřevu vody a vaření?
Odhadnout průměrnou spotřebu plynu v domácnosti není jen tak, zapotřebí je zohlednit celou řadu faktorů. Jiný účet za plyn vás bude čekat,...
05. 03. 2020 | 4 min. čtení
Číst článek