dodavatele

Domácí bioplynová stanice: Jak efektivně využít biomasu v domácnostech?

Máte doma malé hospodářství? Nevíte, jak efektivně zužitkovat biologický odpad, který nepatří na kompost? Přejete si získat částečnou energetickou nezávislost? Pak se inspirujte přínosy domácí bioplynové stanice.

Máte doma malé hospodářství? Nevíte, jak efektivně zužitkovat biologický odpad, který nepatří na kompost? Přejete si získat částečnou energetickou nezávislost? Pak se inspirujte přínosy domácí bioplynové stanice.

Věděli jste, že ne všechen biologický odpad patří do kompostu? Například tam nepatří zbytky mléčných výrobků, masa, kostí a oleje. Přesto tento odpad lze energeticky využít v malé domácí bioplynové stanici.

 • Bioplynová stanice přeměňuje biologický odpad. 
 • Výstupem je kvalitní tekuté hnojivo a bioplyn.
 • Bioplyn lze využít k vytápění i k vaření.

Jak vzniká přírodní bioplyn?

Bioplyn vzniká anaerobní fermentací, která představuje bakteriální rozklad organických látek bez přístupu vzduchu. V přírodních podmínkách bioplyn nejčastěji vzniká:

 • v rašeliništích a bažinách,
 • v trávicím ústrojí některých druhů zvířat.

Z čeho se bioplyn skládá?

Zelený plyn, jak je bioplynu ekologicky přezdíváno, je složený převážně z metanu (40 – 75 %) a oxidu uhličitého (20 – 55 %). Dále jsou v bioplynu zastoupeny další plynné látky v podobě kyslíku, vodíku a dusíku. A právě vzájemný poměr složek s optimálním podílem metanu umožňuje efektivní hoření. 

Kde je bioplyn využíván?

 • V energetice k výrobě elektřiny.
 • V teplárenství pro vytápění budov a ohřev vody.
 • V dopravě jako palivo spalovacích motorů u vozidel na CNG.
TIP

Využitím správné technologie se bioplyn vyčistí od nežádoucích příměsí a vyrobí se z něho biometan, který je svým složením a kvalitou identický se zemním plynem. Vozidla spalující CNG mohou spalovat také očištění bioplyn neboli biometan.

Jak se bioplyn vyrábí?

Bioplyn je průmyslově vyráběn v bioplynových stanicích neboli v bioplynkách. Bioplynové stanice jsou z důvodu efektivní přepravy biomasy budovány přímo na farmách a v technických areálech na zpracování bioodpadu.

 • Rozklad odpadu probíhá za přesně řízených podmínek.
 • Fermentace biomasy probíhá bez přístupu vzduchu. 
 • Biomasa je vlhčena, promíchávána a zahřívána.

Pro koho je vhodná domácí bioplynová stanice?

V České republice funguje přibližně 400 velkých bioplynových stanic. Věděli jste ale, že novým trendem jsou domácí bioplynové stanice? Malé domácí bioplynky jsou vhodné především pro chaty a chalupy s dostatečným množstvím bioodpadu.

 • Domácí bioplynka poskytne ekvivalent energie na denní několikahodinové vaření.
 • Zařízení denně zpracuje 6 l potravinového odpadu, nebo 15 l hnoje.
 • Kromě energie na vaření získáte několik litrů organického hnojiva. 
 • Kompaktní zařízení nezatěžuje okolí hlukem či zápachem.
POZOR!

Domácí bioplynová stanice se instaluje do venkovních prostor nebo do stodol a hospodářských budov. Zařízení funguje při teplotách nad 17 °C. Její provoz proto využijete od jara do podzimu.

Navazující články

Proč a jak často je u plynových zařízení potřeba revize, kontrola a servisní prohlídka?
S plynovými spotřebiči si není radno zahrávat. Nechávat je vlastnímu osudu je nezákonné a nebezpečné. Je dobré tak m&...
29. 07. 2021 | 4 min. čtení
Číst článek
Proč se nepouštět do zapojení plynových spotřebičů svépomocí?
Plyn je dobrý sluha, ale zlý pán, rozhodně není radno si s ním zahrávat. Plynové spotřebiče jsou však výborným...
08. 07. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek

Nové články na Plyn.co

Proč a jak často je u plynových zařízení potřeba revize, kontrola a servisní prohlídka?
S plynovými spotřebiči si není radno zahrávat. Nechávat je vlastnímu osudu je nezákonné a nebezpečné. Je dobré tak m&...
29. 07. 2021 | 4 min. čtení
Číst článek
Proč se nepouštět do zapojení plynových spotřebičů svépomocí?
Plyn je dobrý sluha, ale zlý pán, rozhodně není radno si s ním zahrávat. Plynové spotřebiče jsou však výborným...
08. 07. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek
Chybí vám na zahradě plynová přípojka? Plynu se vzdávat nemusíte, řešení existuje
Plynové topení je v Česku velmi populární, patří mezi nejoblíbenější vytápění domácností. O obli...
30. 06. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek