dodavatele

Distribuce zemního plynu od A až do Z : Jak se dostane až ke spotřebiteli?

V posledním díle seriálu zaměřeném na distribuci zemního plynu se budeme věnovat vnitrostátní přepravě, která zajišťuje finální dodávku plynu ke spotřebiteli.

Plyn vstupuje do České republiky na několika předávacích místech. Mezi ty nejznámější patří lokality Brandov, Lanžhot a Hora sv. Kateřiny. S vnitrostátní přepravou zemního plynu souvisí několik důležitých subjektů.

  • Výhradním provozovatelem tuzemské soustavy je NET4GAS.
  • Regionálními distributory s platnou licencí jsou E.ON Distribuce, Pražská plynárenská, Innogy – GasNet.

Přepravní soustavu zemního plynu v České republice tvoří několik nepostradatelných prvků, z nichž každý má svou roli.

Předávací stanice a odorizační stanice

Tím nejpodstatnějším prvkem jsou bezpochyby předávací stanice. Pod tímto pojmem si lze představit velkokapacitní regulační stanice, jimiž přichází zemní plyn ze soustavy NET4GAS do distribuční soustavy. Právě tyto stanice mají na starost regulaci vysokého tlaku z 6,1 MPa na menší v hodnotě 2,3 MPa. Na území České republiky jsou čtyři předávací stanice.

  • Dub u Tábora a Lodhéřov mají max. kapacitu až 200 tisíc m3/hod.
  • Žíšov má max. kapacitu 50 tisíc m3/hod.
  • Zvěrkovice mají max. kapacitu 29,5 tisíce m3/hod.

Po předávacích stanicích hrají významnou roli také odorizační stanice. Jak prozrazuje jejich název, dodávají plynu onen specifický odér, který je poznávacím znamením plynu. Jde o sloučeniny síry, jež mají své opodstatnění, například:

  • Neudusíte se plynem.
  • Stihnete včas předejít požáru.

Vysokotlaké plynovody a regulační stanice

V okamžiku, kdy je snížen tlak v předávací stanici, je zemní plyn šířen prostřednictvím vysokotlakých plynovodů. Ty jsou zhotoveny z oceli. Plyn doputuje až do vysokotlaké regulační stanice, jejímž úkolem je snížit tlak dle potřeb odběratelů. Tyto regulační stanice jsou obvykle v okrajových částech měst.

Věděli jste, že:

Nízkotlaké a středotlaké plynovody jsou konstruovány nejenom z oceli, ale také z plastu v podání polyetylenu. Plast odolává korozi a dnes patří ke kvalitnějším materiálům.

Plyn až k zákazníkovi

Z vysokotlaké regulační stanice je plyn přepravován do místních distribučních sítí, které mají podobu nízkotlakých a středotlakých plynovodů. Tímto vedením je zemní plyn dopraven až k hranici konkrétního pozemku, kde se nachází hlavní uzávěr plynu známý pod zkratkou HUP.

Zde může být umístěn ještě regulátor pro snížení tlaku plynu ze středotlakého plynovodu na nízkotlaký. Některé spotřebiče v domácnosti to mohou vyžadovat. Jinak se tu nachází také plynoměr sloužící k měření odběru plynu zákazníkem. Využívány jsou různé typy plynoměrů.

  • Turbínové plynoměry
  • Rotační pístové plynoměry
  • Membránové plynoměry
Věděli jste, že:

Regulátory tlaku snižují tlak středotlakého potrubí za 100 až 400 kPa na nízkotlaké hodnoty kolem 2,1 kPa.

Poslední jmenované jsou v rámci domácností asi nejpoužívanější. Měření spotřebovaného plynu u zákazníka je buď objemové nebo hmotností dle množství přepravené tekutiny za jednotku času.

Na konci celého procesu je plyn vstupující do konkrétního plynového spotřebiče. Tak přesně taková je cesta zemního plynu od prvopočáteční těžby až po koncového zákazníka.

Navazující články

Dodavatel plynu s vámi musí jednat na rovinu. Jak poznat férovou společnost?
Co očekávat od smlouvy? Obchodní podmínky musí obsahovat vše potřebné. Pokud se v nich nedočtete nic o sankcích o předčasn&eacut...
24. 09. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek
Jak vypočítat výši záloh za plyn a proč neplatit zbytečně moc a ani málo?
Jak vypočítat výši záloh za plyn? Výši záloh za plyn si odběratel může stanovit sám, pakliže nadhodí ale nesmyslno...
10. 09. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek

Nové články na Plyn.co

Dodavatel plynu s vámi musí jednat na rovinu. Jak poznat férovou společnost?
Co očekávat od smlouvy? Obchodní podmínky musí obsahovat vše potřebné. Pokud se v nich nedočtete nic o sankcích o předčasn&eacut...
24. 09. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek
Jak vypočítat výši záloh za plyn a proč neplatit zbytečně moc a ani málo?
Jak vypočítat výši záloh za plyn? Výši záloh za plyn si odběratel může stanovit sám, pakliže nadhodí ale nesmyslno...
10. 09. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek
Centrální zásobování teplem: Proč za teplo platíme pětkrát více než Němci?
Co je centrální zásobování teplem? Centrální zásobování teplem představuje systém vzdálen&eac...
03. 09. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek