dodavatele

Distribuce zemního plynu od A až do Z: Co obnáší jeho přeprava?

Z předchozího článku třídílného seriálu víte, jak plyn vzniká a jak je těžen. Nyní se pojďme zaměřit na samotnou přepravu. To znamená přesun plynu z těžebních míst po lokalit, odkud bude zajišťována vnitrostátní přeprava.

Vyčištěním zemního plynu po těžbě začíná příprava na dálkovou přepravu. Ta může nabývat nejrůznějších podob podle toho, odkud se plyn ke spotřebiteli přepravuje. V závislosti na formě plynu jsou využívány dva modely přepravních tras.

Plyn v plynné podobě

Plyn v plynné formě je přepravován za pomoci plynových potrubí, která mohou dosahovat průměru až jednoho metru. V takových plynovodech jsou velké tlaky kolem sto barů. V závislosti na dané těžební lokalitě mohou být plynovody uloženy nejenom na zemském povrchu, ale také na mořském dně. Potrubní přeprava je využívána ze dvou blízkých oblastí.

  • Severní moře
  • Afrika
Věděli jste, že:

Dálková přeprava tvoří jednu z nejdražších fází získávání a následného využívání plynu. 

Plyn v kapalné podobě

Je naprosto zřejmé, že mezi vzdálenějšími kontinenty jednoduše nelze vybudovat potrubní trasu pro přepravu plynu. V takový okamžik jsou využívány zkapalňovací stanice a plynná forma je pozměně na kapalnou. Kapalný plyn lze přepravovat třeba v lodních tankerech, speciálních železničních vozech nebo kamionech. Přeprava zkapalněného plynu má i několik zásadních výhod.

  • LNG má třikrát menší objem oproti CNG.
  • LNG má až šestsetkrát menší objem oproti plynné formě plynu.
Věděli jste, že:

Teplota kapalného plynu při atmosférickém tlaku má -161 °C.

Cesta k podzemním zásobníkům

Přeprava plynu ke spotřebiteli je spojena také s jistým mezičlánkem ve formě kompresních stanic. Ty zajišťují dostatečně vysoký tlak pro to, aby mohl být plyn bez problému distribuován dál ke koncového zákazníkovi. Kompresní stanice mají velkou spoustu regulačních prvků, jsou využívány moderní technologie a propracované softwary. Jde tedy o automatické procesy. Velice často se používají radiální turbokompresory. Na území České republiky jsou na čtyřech místech.

  • Kraslice
  • Kouřim
  • Břeclav
  • Veselí nad Lužnicí

Ještě, než přijde na řadu vnitrostátní přeprava zemního plynu je třeba zmínit se o posledním článku, který tvoří podzemní zásobníky. Ty slouží k vyrovnávání odběru plynu v rámci celého roku. Dálkové plynovody dodávají plyn po celý rok ve víceméně konstantním objemu. U koncového zákazníka však vzrůstá spotřeba plynu v zimě, a naopak v létě klesá. A právě v ten okamžik přichází na přetřes podzemní zásobníky.

Typy podzemních zásobníků

Zásobníky plynu lze rozdělit podle toho, kdy jsou využívány. Jedním modelem je sezónní zásobník s menším denním výkonem, který je plněn především v létě a v zimě je vyčerpáván. Pak jsou tu i propracovanější varianty zásobníků nacházející užití v kratším čase. Ty dokáží kompenzovat dodávky plynu na maximum. A jaké jsou podoby podzemních zásobníků?

  • Porézní zásobníky – Jde o podzemní prostory, z nichž už byl vytěžen plyn a jsou využívány opakovaně ke skladování plynu.
  • Kavernové zásobníky – Uměle vytvořené prostory pro skladování plynu, u nichž se lépe řídí těžební výkon.

Navazující články

Chcete využívat plyn, ale nemáte plynovou přípojku? Poradíme vám, jak na to
Plyn je jako topná komodita doslova nenahraditelný. Mimo jiné s ním lze ohřívat také teplou vodu. Jde o velice efektivní a ekologic...
05. 08. 2020 | 4 min. čtení
Číst článek
Řidiči oceňují výhody CNG. Jeho roční spotřeba pozvolna roste
CNG neboli stlačený zemní plyn je palivem motorových vozidel, se kterým se oproti naftě nebo benzínu pojí minimálně čtyři hlavn&iac...
31. 07. 2020 | 2 min. čtení
Číst článek

Nové články na Plyn.co

Chcete využívat plyn, ale nemáte plynovou přípojku? Poradíme vám, jak na to
Plyn je jako topná komodita doslova nenahraditelný. Mimo jiné s ním lze ohřívat také teplou vodu. Jde o velice efektivní a ekologic...
05. 08. 2020 | 4 min. čtení
Číst článek
Řidiči oceňují výhody CNG. Jeho roční spotřeba pozvolna roste
CNG neboli stlačený zemní plyn je palivem motorových vozidel, se kterým se oproti naftě nebo benzínu pojí minimálně čtyři hlavn&iac...
31. 07. 2020 | 2 min. čtení
Číst článek
Plyn je pro nás cennější, než vůbec tušíme
Zemní plyn vzniká pod zemským povrchem, kde převládají podstatně vyšší teploty. Zde dochází k rozkladu organic...
27. 07. 2020 | 4 min. čtení
Číst článek