dodavatele

Cítíte plyn? Na únik vás může upozornit odorizace. Co to je? A kdo a proč ji provádí?

Není to tak dávno, co jste měli pocit, že vám v domácnosti uniká plyn? Pak zbystřete, vždy na začátku topné sezóny je prováděna tzv. odorizace, která by mohla být příčinou úniku. Co to je odoriazce? A kdo a proč ji provádí? 

Každý začátek topné sezóny se neobejde bez odorizace, která se provádí obvykle v druhé polovině listopadu po dobu zhruba pěti dní. Jedná se o pravidelnou kontrolu úniku zemního plynu, jejímž cílem je upozornit odběratele na možnou poruchu:

 • spotřebičů,
 • přívodního potrubí.

Kdo za odorizací stojí?

Odorizaci provádí distributoři zemního plynu. Na území České republiky je tak v rukou společností:

 • GasNet,
 • E.ON,
 • Pražské plynárenské.

Distributoři při této preventivní akci dají do zemního plynu až trojnásobné množství odorantu, tedy látky dodávající komoditě velmi charakteristický sirný zápach. Díky tomu odběratelé v domácnostech mohou ucítit i poměrně drobné nežádoucí úniky, které za normálních okolností není možné čichem zaregistrovat. 

Co dělat, když cítíte plyn?

Pokud v domácnosti ucítíte plyn, je nutné to ihned řešit. 

 1. Otevřete okna a dveře.
 2. Zavolejte na telefonní číslo 1239.

V rámci telefonátu na pohotovostní službu, která funguje nonstop, se vás bude dispečer na lince ptát:

 • na jméno,
 • na adresu,
 • na orientační body, které ulehčí technikovi co nejrychleji se dostat k místu poruchy.

Než se podaří únik plynu najít a utěsnit, je nezbytné v daných prostorách:

 • co nejvíce větrat, 
 • nerozdělávat oheň, 
 • nepoužívat elektrické spotřebiče,
 • nerozsvěcet světla,
 • vyčkat na příjezd plynárenské pohotovostní služby.

Kdo platí opravy a výjezd technika?

Jakmile je nahlášen únik zemního plynu na čísle 1239, vyjíždí k danému místu technik. Zjistí-li, že je závada na zařízení, které patří distributorovi, jdou náklady na vrub společnosti, pokud je ale závada na hlavním uzávěru, bude úhrada v rukou vlastníka zařízení. 

Stojí odorizace za přerušením dodávky plynu?

Při odorizaci nedochází k zástavě plynu, dodávka komodity tedy není přerušena. Cílem této akce není způsobit domácnostem výpadek, ale upozornit na možný únik. Zároveň se ani nejedná o jedinou nárazovou kontrolu, distributoři kontrolují celoročně bezpečnost a spolehlivost:

 • plynovodů,
 • regulačních stanic,
 • dalších plynárenských zařízení.

Společnosti se starají o vše, co je před hlavním uzávěrem plynu, to, co je za ním, už je v péči majitelů, jedná se:

 • o vnitřní plynové rozvody,
 • o spotřebiče.

V průběhu roku je proto nutné, aby sami odběratelé nepodceňovali například revize a servis kotlů nebo kontroly sporáku, trouby či jiných plynových spotřebičů.

Navazující články

Co si představit pod pojmem Dodavatel poslední instance?
Dodavatel poslední instance je označení, které bylo v posledních měsících skloňováno poměrně často. Jde o určitý způsob posl...
10. 08. 2022 | 3 min. čtení
Číst článek
Otázka posledních měsíců, na kterou potřebujete znát odpověď. Je lepší topit plynem nebo elektřinou?
Dříve existovala na tuto otázku jednoduchá odpověď. Topení plynem bylo cenově výhodnější. Dnes už jasnou odpověď nemáme a do...
04. 08. 2022 | 4 min. čtení
Číst článek

Nové články na Plyn.co

Co si představit pod pojmem Dodavatel poslední instance?
Dodavatel poslední instance je označení, které bylo v posledních měsících skloňováno poměrně často. Jde o určitý způsob posl...
10. 08. 2022 | 3 min. čtení
Číst článek
Otázka posledních měsíců, na kterou potřebujete znát odpověď. Je lepší topit plynem nebo elektřinou?
Dříve existovala na tuto otázku jednoduchá odpověď. Topení plynem bylo cenově výhodnější. Dnes už jasnou odpověď nemáme a do...
04. 08. 2022 | 4 min. čtení
Číst článek
Jak se dostal plyn do domácností?
Plynové spotřebiče alespoň jednou použil téměř každý. Zamýšleli jste se ale někdy nad tím, jak se dostal plyn do našich domá...
28. 07. 2022 | 5 min. čtení
Číst článek