Maxim Energy Perfektní ceník 2017 recenze, hodnocení

Hodnocení Maxim Energy, a.s. hodnotilo 0 uživatelů
Hodnotit
Filtr (4)
Cena za MWh vč. DPH
901,45 Kč
Cena za m3 vč. DPH
951 Kč
Doporučená měsíční záloha
1 585 Kč

Platba za distribuci

Fakturační období od 28.9.2021 do 28.9.2022

Popis položky Množství Jednotková cena bez DPH Cena celkem bez DPH
Pevná cena za odebraný plyn 14,02 MWh 225,43 Kč 3 160,53 Kč
Stálá měsíční platba za kapacitu 12 měsíců 114,42 Kč 1 373,04 Kč
Poplatek OTE 14,02 MWh 2,41 Kč 33,79 Kč
Cena celkem 4 567,36 Kč

Platba za služby dodávky

Popis položky Množství Jednotková cena bez DPH Cena celkem bez DPH
Komoditní složka ceny 14,02 MWh 748,2 Kč 10 489,81 Kč
Měsíční poplatek za odběrné místo 12 měsíců 100,43 Kč 1 205,16 Kč
Cena celkem 11 694,97 Kč

Daň ze zemního plynu

Popis položky Množství Jednotková cena bez DPH Cena celkem bez DPH
Daň z plynu 14,02 MWh 0 Kč 0 Kč
Cena celkem 0 Kč

Celkový souhrn

Dodávka plynu Základ DPH DPH Celkem
Cena za distribuci plynu 4 567,36 Kč 776,45 Kč 5 343,81 Kč
Obchod s plynem 11 694,97 Kč 1 988,15 Kč 13 683,12 Kč
Daň z plynu 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Cena celkem 16 262,33 Kč 2 764,6 Kč 19 026,93 Kč

Informace o produktu Maxim Energy Perfektní ceník 2017

Podle čeho je nastavována výše měsíčních záloh?
Výše měsíčních záloh je nastavena automaticky společností Maxim Energy, a.s. a vychází z předchozího ročního odběru plynu. Její velikost si v určité míře můžete přizpůsobit svým potřebám, a to nejenom směrem dolů, ale také nahoru.
Je možné provést samoodečet plynu?
Ano, o takovou službu samozřejmě můžete požádat, a to vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Samoodečet je třeba předat společnosti Maxim Energy, a.s. v předvyplněné tabulce elektronickou cestou.
Jak přejít s plynem k Maxim Energy, a.s.?
Tento proces je velice jednoduchý. Stačí kontaktovat dodavatele Maxim Energy, a.s., a to buď formou online formuláře, emailem nebo na telefonní lince 226 254 888.
Kdy probíhá roční vyúčtování za plyn u společnosti Maxim Energy, a.s.?
Tento termín vyúčtování se neodvíjí od dodavatele, nýbrž jej stanovuje distribuční společnost. Proto si nemůžete vybrat, kdy obdržíte roční vyúčtování. Bude ale odpovídat termínu, na jaký jste byly zvyklí doposud, a to nezávisle na dodavateli.
Jak je to s přeplatky za plyn?
Standardní model u společnosti Maxim Energy, a.s. je následující. Pokud je přeplatek vyšší jak 1 000 Kč, je automaticky navracen na účet zákazníka. Jestliže je přeplatek nižší jak 1 000 Kč, je zahrnut do dalšího fakturačního období.
Kdy jsou splatné zálohy za plyn od Maxim Energy, a.s.?
Pokud jsou měsíční zálohy hrazeny bankovním převodem nebo inkasem, dochází k platbám vždy 15. den v kalendářním měsíci.

O společnosti Maxim Energy, a.s.

Kontakt pro klienty: 226 254 888
Sídlo společnosti: Radlická 520/117, 158 00 Praha 5
E-mail: info@maximenergy.cz
Web: http://www.maximenergy.cz/
IČ: 24135712